Generaal Ul-Ji Moon Dok verdedigde Korea tegen een vijandig leger van bijna een miljoen soldaten geleid door Yang Je (612 n.Chr.). De guerilla tactieken van Ul Ji bleken succesvol, waardoor een groot gedeelte van de vijandige legers overleden. Het diagram symboliseert zijn achternaam

Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 42
Graduatie: 5de dan
Begin: Parallele stand met X achterzijde hand

 1. Verplaats de linker voet richting C en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een horizontale slag met de dubbele zijvuist.
 2. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een linker lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een duwend blok met de x-vuist.
 3. Maak een stijgend blok met de x-meshand en behoud hier bij linker lange loopstan richting D. Voer 2 en 3 als achtereenvolgende bewegingen uit.
 4. Maak een hoge voorwaartse slag richting D met de rechter meshand en breng de linker palm op het rechter ellebooggewricht. Behoud de linker lange loopstand richting D.
 5. Verplaats de linker voet richting C en vorm een zittende stand richting B. Maak tegelijktijdig een horizontale slag richting C met de linker achterhand.
 6. Maak een middelhoge halfcirkelvormige trap naar de linker palm met de rechter voet.
 7. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een zittende stand richting A. Maak tegelijktijdig een slag naar de linker palm met de rechter voor-elleboog.
 8. Maak een steek richting B met de lnker achter-elleboog. Plaats de rechter zijvuist op de linker vuist. Behoud hierbij de zittende stand richting A.
 9. Maak een zij achterwaartse slag richting B met de rugkant van de rechter vuist. Strek de linker arm zij neerwaarts. Behoud hierbij de zittende stand richting A.
 10. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten stand richting D. Maak tegelijktijdig een steek met de dubbele elleboog.
 11. Kruis de linker voet over de rechter voet en vorm een gesloten stand richting . Draai tegelijktijdig het gezicht richting A. Behoud de positie van de handen zoals in 10. Voer snel uit.
 12. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting A met de rechter voet en behoud de positie van de handen zoals in 11.
 13. Laat de rechter voet zakken richting A en kruis dan de linker voet over de rechter voet. Vorm een x-stand richting D en maak tegelijktijdig een horizontale steek met de dubbele elleboog.
 14. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een rechter horizontale stoot richting A.
 15. Maak een hoge voorwaartse slag richting D met de rechter meshand en breng de linker hand terug voor het voorhoofd. Sta tegelijktijdig op richting D.
 16. Maak een dubbel meshand blok richting B en vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting B door de rechter voet te draaien.
 17. Spring om een MID-AIR trap te maken richting B met de rechter voet en draai tegelijktijdig met de klok mee.
 18. Land richting B en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog blok richting B met de rechter dubbele voorarm.
 19. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten gereedstand B richting D.
 20. Spring richting D en vorm een x-stand richting BD. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting B met de rugkant van de rechter vuist. Breng de onderkant van de linker palm naar de rechter zijvuist.
 21. Verplaats de linker voet richting C en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een stijgend blok met de linker voorarm.
 22. Maak een middelhoge snelle voorwaartse trap richting D met de linker voet en behoud de positie van de handen zoals in 21.
 23. Laat de linker voet zakken richting D en vorm een linker lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een hoge stoot richting D met de rechter vuist.
 24. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting D met de rechter rechte vingertoppen.
 25. Verplaats de linker voet richting D, draaiend tegen de klok in en vorm een zittende stand richting A en maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting D met de rugkant van de linker vuist.
 26. Verplaats de rechter voet richting F, draaiend tegen de klok in en vorm een rechter lopende gereedstand richting F.
 27. Spring en maak een gevlogen hoge trap richting F met de rechter voet.
 28. Land richting F en vorm een rechter gefixeerde stand richting F. Maak tegelijktijdig een controlerend blok richting F met een x-meshand.
 29. Verplaats de linker voet richting F en vorm een rechter korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een duwend blok met een x-vuist.
 30. Maak een snelle middelhoge zij-voorwaartse trap richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog scheppend blok met de binnen voorarm.
 31. Laat de linker voet zakken richting F en vorm een linker lange loopstand richting F. Maak tegelijktijdig een hoge verticale stoot richting F met de dubbele vuist.
 32. Verplaats de rechter voet richting F en vorm een rechter gefixeerde stand richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog buitenwaarts blok met de rechter meshand en een middelhoog duwend blok met de linker palm.
 33. Schuif richting F en vorm een rechter korte stand. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting F met de linker vuist.
 34. Verplaats de linker voet naar het zij-aanzicht van de rechter voet en verplaats de rechter voet richting E en vorm een rechter korte stand richting F. Spring richting E en behoud de rechter korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting F met de voorarm.
 35. Maak een middelhoge draaiende trap richting DF met de rechter voet.
 36. Laat de rechter voet zakken richting F en maak dan een middelhoge achterwaartse trap richting F met de linker voet.
 37. Laat de linker voet zakken richting F en vorm een rechter korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting F met de voorarm.
 38. Verplaats de linker voet richting E en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een opwaarts blok richting F met de rechter palm.
 39. Verplaats de rechter voet richting E en vorm een rechter lange loopstand richting E. Maak tegelijktijdig een cirkelblok richting ED met de linker binnen voorarm.
 40. Maak een cirkelblok richting DE met de rechter binnen voorarm. Vorm tegelijktijdig een rechter lange loopstand richting DF.
 41. Verplaats de linker voet op lijn EF en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de linker vuist.
 42. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist en behoud hierbij de zittende stand richting D.

Ul-Ji
Ul-Ji
Ul-Ji
Ul-Ji
Ul-Ji