In authentiek Taekwon-do bestaan er enorm veel verschillende aanvallen met het been. De trappen variëren al naar gelang het doel dat beoogd wordt. Ook het aanvalswapen varieert per techniek, hierover kunt u meer lezen in de sectie raakvlakken been.


Classificatie van (aanvallende) traptechnieken:
In Chang-Hon (ofwel ITF) Taekwon-do kunnen de verschillende manieren waarop een trap wordt uitgevoerd als volgt worden onderverdeeld:

 • doorborende trap (piercing kick – cha jirugi)
 • stekende trap (thrusting kick – cha tulgi)
 • brekende trap (smashing kick – cha busugi)
 • drukkende trap (pressing kick – noollo chagi)
 • duwende trap (pushing kick – cha milgi)
 • rechte trap (straight kick – jigeau chagi)
 • vegende trap (Sweeping kick – suroh chagi)
 • opeenvolgende trap (consecutive kick – yonsok chagi)
 • vliegende trap (flying kick – twimyo chagi)
 • inslippende trap (skip kick – durokamyo chagi)
 • stampende trap (cha bapgi)

Basisprincipes van traptechnieken:
Bij het uitvoeren van een traptechniek gelden de volgende basisprincipes die gehanteerd moeten worden:

 1. De maximale lenigheid van het standbeen zal altijd gebruikt moeten worden.
 2. Om zich zo goed mogelijk op de volgende beweging voor te bereiden en ter voorkoming van vastgepakt worden dient men het trappende been zo snel mogelijk terug te trekken.
 3. Lichaamsgewicht behoort meegegeven te worden aan het trappende been op het moment van contact, daarna teruggebracht worden naar het standbeen.
 4. Een sterke, stabiele stand moet altijd bewaard blijven met de voet van het standbeen.
 5. Wanneer besloten is welke trap gegeven gaat worden moet het lichaam naar het doelwit gericht worden.
 6. Zorg ervoor dat de voet van het standbeen niet meer draait op het moment van raken.
 7. Lift nooit de hiel van het standbeen van de grond op het moment van raken.
 8. De knie van het standbeen is altijd licht gebogen, behalve in het geval van een neerwaartse trap of rechte trap.
 9. De afstand en plaats van raken moet exact berekend worden. Er dient een inschatting te worden gemaakt of een tegenstander zich te ver af of te dicht bij bevindt.
 10. Enkele uitzonderingen daargelaten dient elke beweging te beginnen met een achterwaardse beweging om stuwkracht te verkrijgen, het product van massa en snelheid.

Hoogtes van traptechnieken:
De traptechnieken kunnen op verschillende hoogtes uitgevoerd. Let erop dat niet alle trappen op elke hoogte uitgevoerd kunnen worden! Een voorwaartse trap (front snap kick – apcha busugi) is bijvoorbeeld nooit hoger dan de mid-sectie.

Er zijn:

 • hoge trap (high kick – nopunde chagi)
 • middelhoge of midden trap (middle kick – kaunde chagi)
 • lage trap (low kick – najunde chagi)

Hoge trap (Nopunde Chagi)
Als het aanvalswapen dezelfde hoogte heeft als de ogen van de aanvaller op het moment van raken, noemt men het in Taekwon-Do een hoge trap. Het aanvalswapen kan de slaap, oksels, philtrum of andere vitale delen als doelwit hebben. Dit is afhankelijk van de lengte van de tegenstanders.

Hoge Trap - High Kick - Nopunde Chagi

Midden trap (Kaunde Chagi)
Als het aanvalswapen dezelfde hoogte heeft als de schouder van de aanvaller op het moment van raken, noemt men het in Taekwon-Do een midden trap.

Midden Trap - Middle Kick - Kaunde Chagi

Lage trap (Najunde Chagi)
Als het aanvalswapen dezelfde hoogte heeft als de onderbuik van de aanvaller op het moment van raken, noemt men het in Taekwon-Do een lage trap.

Lage Trap - Low Kick - Najunde Chagi


Uitleg traptechnieken

Doorborende trap (Cha Jirugi)
Zowel de theorie als het doel van dit soort traptechnieken is vergelijkbaar met die van een stoottechniek. Er wordt een zijwaartse en achterwaartse variant onderscheiden.

Zijwaarts doorborende trap (Yopcha Jirugi)
Zonder twijfel is dit één van de meest effectieve manieren om een tegenstander aan de flanken aan te vallen. Het voetzwaard (balkal) wordt gebruikt als een aanvalswapen tegen de slaap, oksels, zwevende ribben en nekwervels. Secondaire doelwitten zijn het philtrum, de punt van de kin en de solar plexus. Deze techniek wordt verder onderverdeeld in lage, midden en hoge trappen.

 • Het aanvalswapen (voet) moet het doelwit in een rechte lijn bereiken. De trap dient uitgevoerd te worden met een draaiende beweging.
 • In welke stand dan ook, de mestkant van de voet moet naar de binnenkant van de knie van het standbeen gebracht worden, alvorens de trap uit te voeren.
 • Zorg ervoor dat de tenen van de trappende voet ligt naar onder wijzen. De tenen van de voet van het standbeen dienen ongeveer 75 graden naar buiten te wijzen op het moment van raken.
 • Voor het bereiken van maximale hoogte, dien je met het lichaam zover mogelijk weg te leunen van het trappende been. De balans dient echter wel continu bewaard te blijven.
 •  Probeer niet diagonaal te trappen aangezien dit een verspilling van kracht is.
 •  Zorg ervoor dat de voet van het standbeen mee kan draaien om zo de heup in de trap te kunnen gooien.

Zijwaarts Doorborende Trap - Side Piercing Kick - Yopcha Jirugi

Achterwaarts doorborende trap (Dwitcha Jirugi)
Deze techniek kan erg effectief zijn tegen een tegenstander naderend van achteren. De meskant van de voet wordt gebruikt als aanvalswapen. Het grote voordeel van deze techniek is de mogelijkheid een lange afstand te overbruggen. Zorg ervoor dat de tenen van de voet van het standbeen naar voren wijzen. De enkel van de trappende voet dient 45 graden gebogen te zijn op het moment van raken.

Achterwaarts doorborende trap (Dwitcha Jirugi)

Achterwaarts duwende trap (Dwitcha Milgi)
De uitvoering van deze trap is gelijk aan die van een achterwaarts doorborende trap (dwitcha jirugi), met als verschil dat de knie licht gebogen is op het moment van raken en dat de achterkant voetzool i.p.v. het voetzwaard gebruikt wordt als wapen.

Achterwaarts duwende trap (Dwitcha Milgi)

Zijwaarts stekende trap (Yocha Tulgi)
Dit is een variant op de zwijaarts doorborende trap (yopcha jirugi) en één van de voordelen is dat het mogelijk is om voorkant van de tegenstander van een afstand aan te vallen. De bal van de voet (ap kumchi) is het aanvalswapen en treft het doel in een rechte lijn. Het aanvalswapen moet verticaal op het doelwit staan met de enkel volledig gestrekt op het moment van raken. Wanneer men schoenen draagt kan men ook de tenen (balkut) gebruiken als aanvalswapen.

Zijwaarts stekende trap (Yocha Tulgi)

Zijwaarts duwende trap (yopcha milgi)
Dit is een variatie op de zijwaarts doorborende trap (yopcha jirugi). Deze techniek maakt slecht gebruik van het lichaamsgewicht zonder acceleratie en kracht. Hierdoor ontbreekt de doorborende kracht en wordt het snel terugtrekken van de trappende voet van ondergeschikt belang. Het voetzwaard (balkal) is het enige aanvalswapen om te gebruiken voor deze techniek. In tegenstelling tot andere trappen, kan deze techniek alleen uitgevoerd worden vanuit zitstand (annun sogi), diagonale stand (sasun sogi) en parallelstand (narani sogi). Zorg ervoor om de voeten snel te kruisen en duw het doelwit tijdelijk.

Zijwaarts duwende trap (yopcha milgi)

Brekende trap (Cha Busugi)
Zowel het doel als de methode van deze techniek zijn zeer gelijk aan die van slagtechnieken met de hand (taerigi). Brekende trappen worden onderverdeeld in voorwaarts brekende trap (apcha busugi), achterwaarts brekende trap (dwitcha busugi), rondwaartse trap (dollyo chagi), twisttrap (bituro chagi), tegengesteld rondwaardse trap (bandae dollyo chagi), achterwaartse haaktrap (bandae dollyo chagi), verticale trap (sewo chagi), neerwaartse trap (naeryo chagi), sikkelvormige trap (gok-kaeng-i-chagi), rechte trap, duwende trap (noollo chagi) en stampende trap (bap chagi). De aanvalswapens raken hun doelwit meestal zonder te draaien of met slechts een kleine draai.

Voorwaartse brekende trap (Ahpcha Busugi)
Deze techniek is bedoeld om de voorkant van een tegenstander aan te vallen. Het gezicht, de solar plexus, het scrotum, de buik, de oksels en de zwevende ribben zijn allen geschikte aanvalsdoelen. De trap wordt uitgevoerd met de bal van de voet.

 • Het standbeen moet ontspannen zijn op het moment van raken.
 • Alvorens te trappen moet de knie van het trappende been moet naar de borst worden gebracht. Deze twee beweging moeten uitgevoerd worden in één vloeiende, snelle bewegingen.
 • Het aanvalswapen (bal voet) moet in een rechte lijn zijn met het doelwit.
 • De trappende voet moet direct na de trap teruggetrokken worden en op de grond neergezet worden.
 • Schat de hoogte en afstand van het doelwit zo goed mogelijk in en beoordeel de uitvoerbaarheid van de trap.
 • De tenen van de voet van het standbeen behoren naar voren te wijzen op het moment van raken.
 • De voet van het standbeen behoort niet te bewegen als gevolg van het trappen.

Voorwaartse brekende trap (Ahpcha Busugi)

Zijdelings voorwaarts brekende trap (Yobap Cha Busugi)
Deze techniek wordt gebruikt om een tegenstander aande zijdelingse voorkant aan te vallen en wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit achtervoetstand (dwitbal sogi), verticale stand (soojik sogi), en L-stand (niunja sogi). De principes en methode van trappen zijn vergelijkbaar met die van een voorwaarts brekende trap (ap cha busugi) met als verschil dat het lichaam half-aangezicht richting de tegenstander is op het moment van raken. De bal van de voet (ap kumchi) is het voornaamste aanvalswapen, terwijl ook de wreef (baldung) en tenen (balkut) gebruikt kunnen worden.

Zijdelings voorwaarts brekende trap (Yobap Cha Busugi)

Achterwaarts brekende trap (Dwitcha Busugi)
De achterwaarts brekende trap wordt gebruikt om een tegenstander naderend van de achterzijde aan te vallen, zonder de richting van de stand te veranderen. Deze techniek is bijzonder bruikbaar om een tegenstander uit te schakelen die van de achterkant vasthoudt. De achterzijde van de hiel (dwichook) is het aanvalswapen terwijl het scrotum het doelwit is. Het lichaam dient licht voorover te handen wanneer getrapt wordt. De achterzijde van de hiel moet het doelwit raken in een rechte lijn en maximale kniebuiging moet toegepast wordt met het standbeen.

Achterwaarts brekende trap (Dwitcha Busugi)

Stampende trap (Bap Chagi)
Deze trap wordt gebruikt om de wreef (baldung) van de tegenstander aan te vallen. Dit is het geval in een situatie van clinchen/vasthouden. De techniek kan ook gebruikt worden tegen een van voren naderende tegenstander. De techniek is verder buitengewoon effectief wanneer de tegenstander reeds op de grond ligt. De achterkant van de voetzool wordt vaak gebruikt, in enkele gevallen de zijkant van de voetzool.

Stampende trap (Bap Chagi)

Rondwaartse trap (Dollyo Chagi)
De draaiende trap is een ideaal wapen om de zijkant van een tegenstander aan te vallen. Als aanvalswapens worden zowel de bal van de voet, de wreef en knie. Wanneer men schoenen draagt kan de trap ook met de tenen gegeven worden. De draai dient uitgevoerd te worden vanuit een geschikte positie. Wanneer de aanvaller hier niet in staat moet deze op een snelle, vloeiende wijze naar een geschikte trappositie manouvreren. De draaiende trap wordt meestal uitgevoerd met het achterste been, maar het wil voorkomen dat het voorste been ook als wapen gebruikt wordt. Bij deze trap wordt een lage, midden en hoge variant onderscheiden.

 • De heup moet naar voren gegooid worden om op die manier de voet in een boog het doelwit te laten bereiken.
 • De bal van de voet moet verticaal ten opzichte van het doelwit staan op het moment van raken.
 • Zorg ervoor dat net voor het moment van raken de tenen licht naar beneden wijzen.
 • De tenen van de voet van het standbeen behoren altijd 45 graden naar buiten te wijzen op het moment van raken.
 • Het trappende been moet niet meer dan nodig is gebogen worden op het moment van raken.
 • Probeer met deze trap niet een doelwit aan de voorkant van de tegenstander te raken.
 • De armen moeten in het zicht blijven tijdens het uitvoeren van de trap.

Rondwaartse trap (Dollyo Chagi)

Zijdelings rondwaartse trap (Yop Dollyo Chagi)
Dit is een variant op de ‘normale’ rondwaartse trap. Eén van de voordelen is dat het mogelijk is om een tegenstander aan te vallen die zijwaarts of frontaal staat op een relatief grote afstand. De bal van de voet (ap kumchi) en de wreef (baldung) zijn de aanvalswapens. De tenen van het standbeen dienen ongeveer 75 graden naar buiten te wijzen op het moment van raken terwijl het standbeen recht gehouden dient te worden. Deze trap is verder onder te verdelen in lage, midden en hoge trappen.

Zijdelings rondwaartse trap (Yop Dollyo Chagi)

Neerwaartse trap (Naeryo Chagi)
Deze trap is een goed wapen in een situatie wanneer er eerst een obstakel overbrugt moet worden (bijvoorbeeld: een ander persoon staat voor het doelwit). De achterkant van de hiel bereikt het doelwit in een neerwaartse lijn. Het punt waarop gericht wordt dient niet lager te zijn dan de solar plexus van de tegenstander, aangezien lagere doelen krachtverlies tot gevolg hebben. Het hoofd (schedel – mori) is het belangrijkste doelwit. De sleutelbeenderen zijn een goed alternatief.

Neerwaartse trap (Naeryo Chagi)

Sikkelvormige trap (Gok-Kaeng-I-Chagi)
Dit is een variatie op de neerwaartse trap (naeryo chagi). Het aanvalswapen raakt het doel in een verticale lijn en naast het doel als aanval wordt het dikwijls toegepast om de tegenstander af te houden. De achterzijde van de hiel (dwichook) en de bal van de voet (ap kumchi) worden gebruikt als aanvalswapens. Zorg ervoor dat het trappende been gestrekt blijft tijdens het omhoog brengen. De hiel van het standbeen is normaliter van de grond als het trappende been omhoog gaat.

Sikkelvormige trap (Gok-Kaeng-I-Chagi)

Opwaartse trap (Ollyo Chagi)
Deze techniek wordt gebruikt ter aanval van de solar plexus op korte afstand. Denk er aan om tijdens de aanval het hoofd of de schouders van de tegenstander met beide handen naar beneden te drukken. Uitvoering van de techniek wordt vrijwel altijd gedaan met de knie (moorup).

Opwaartse trap (Ollyo Chagi)

Tegengesteld rondwaartse trap (Bandae Dollyo Chagi)
Dit is de omgekeerde uitvoering van de draaiende trap. Deze techniek wordt gebruikt om de zijkant en achterkant van de tegenstander aan te vallen. Over het algemeen wordt de hiel als wapen gebruikt, maar in enkele gevallen de bal van de voet. Deze trap kan zowel met het voorste als met het achterste been uitgevoerd worden. De effectiviteit van deze trap hangt sterk af van de maximale snelheid tijdens het draaien. Er dient speciale aandacht geschonken te worden aan het bewaren van de balans en het staan in een goede houding. Bij deze trap wordt een lage, midden en hoge variant onderscheiden. – De achterkant van de hiel kan goed gebruikt worden als aanvalswapen. Te denken valt aan aanvalsdoelen als de slapen, de solar plexus, de ribben en de buik.

Tegengesteld rondwaartse trap (Bandae Dollyo Chagi)

Tegengesteld hakende trap (Bandae Dollyo Goro Chagi)
Deze techniek is een variatie op een de tegengesteld rondwaartse trap. De tegengesteld hakende trap kan worden gebruikt voor 2 verschillende doelen. Ten eerste kan de tegenstander geraakt worden met de trap. Een tweede mogelijkheid is het haken (van het hoofd) van de tegenstander. Na de trap dient de hiel snel dicht naar het lichaam gebracht te worden. Buig het trappende been op een goede wijze tijdens het trappen.

Tegengesteld hakende trap (Bandae Dollyo Goro Chagi)

Twist trap (Bituro Chagi)
Als het trappende been zijn doelwit nadert in een bocht, dan wordt dit een draaiende trap genoemd. Bij deze techniek wordt een lage, midden en hoge variant onderscheiden. Op het moment van raken dient de voet verticaal ten opzichte van het doelwit te staan, behalve in geval van de hoge variant.

Twist trap (Bituro Chagi)

Verticale trap (Sewo Chagi)
Deze techniek wordt gebruikt bij het aanvallen van een doel vanuit een hoek van 90 graden. De techniek wordt over het algemeen met de meskant van de voet (balkal) uitgevoerd, in enkele gevallen met de tegenovergestelde kant van de meskant van de voet. Op het moment van raken dient de aanvallende voet verticaal gehouden te worden, terwijl het aanvallende been ongeveer 30 graden gebogen is. Het aanvallende been bereikt het doelwit in een bocht.

Verticale trap (Sewo Chagi)

Drukkende trap (Noollo Chagi)
Hoewel het voornaamste doel van deze techniek is om de knie of het kuitbeen te breken kan deze ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Deze trap is onderverdeeld in inwaartse (anuro) en buitenwaartse (bakuro) trappen. Het doelwit dient lager te zijn dan het kniegewricht van het standbeen.

Drukkende trap (Noollo Chagi)

Vegende trap (Suroh Chagi)
De vegende trap is een effectief wapen om de balans van de tegenstander te verstoren. Gebruikelijk wordt de techniek naar het (buiten)enkelgewricht van de tegenstander uitgevoerd. De zijkant van de voetzool en de achterkant van de heel zijn geschikte aanvalswapens.

Vegende trap (Suroh Chagi)

Grijpende trap (Butjabo Chagi)
Deze techniek is uitsluitend bedoeld om twee tegenstanders tegelijkertijd aan te vallen. Eén tegenstander kan getrapt worden met één of twee voeten, terwijl de andere tegenstander vastgegrepen wordt met één of twee handen.

Grijpende trap (Butjabo Chagi)

Rechte trap (Jigeau Chagi)
Deze trap kan voorwaarts en achterwaarts uitgevoerd worden. De achterzijde van de hiel (dwichook) is het gebruikte aanvalswapen. Zorg ervoor dat beide benen gestrekt zijn tijdens het trappen.

Rechte trap (Jigeau Chagi)

Tackling (Bal Golgi)
Dit is een techniek om de tegenstander te vloeren of werpen en deze wordt normaliter uitgevoerd door tegelijkertijd het lichaam of de arm van de tegenstander te duwen of trekken. Het voetzwaard, zijkant voetzool en de achterzijde van de hiel zijn de aanvalswapens.

Tackling (Bal Golgi)

Slippende trap (Durokamyo Chagi)
Deze techniek is bruikbaar om en tegenstander op afstand aan te vallen. Zodoende wordt de trap dan ook uitgevoerd met een slippende beweging terwijl men de afstand tot de tegenstander verkleint of de tegenstander achtervolgt. De aanvalswapens zijn de bal van de voet (ap kumchi), het voetzwaard (balkal) en de achterzijde van de hiel (dwichook). Meestal wordt deze trap uitgevoerd vanuit een achtervoetstand, hoewel soms ook vanuit een L-stand. De meest gebruikte traptechnieken voor de slippende trap zijn de rondwaartse en zijwaartse trap. In enkele gevallen worden tegengesteld rondwaartse trap, haaktrap en twisttrap gebruikt. Zorg ervoor dat er niet meer dan een halve schouderbreedte ingeslipt wordt.

Slippende trap (Durokamyo Chagi)

Twee-richtingen trap (Sangbang Chagi)
Zoals de term al doet vermoeden is deze techniek bedoeld om twee aanvallers die uit twee verschillende kanten komen aan te vallen. Deze techniek kan uitgevoerd worden vanuit een zittende of liggende positie. Zorg ervoor dat het lichaam met beide handen ondersteund wordt terwijl de techniek wordt uitgevoerd. De bal van de voet en het voetzwaard worden gebruikt als aanvalswapens.

Twee-richtingen trap (Sangbang Chagi)

Opeenvolgende trap (Yonsok chagi)
Een opeenvolgende trap is een techniek waarbij twee (of meer) trappen uitgevoerd worden met hetzelfde been tegen één of meerdere aanvallers. Deze kunnen uitgevoerd worden na zowel een aanvallende alswel verdedigende traptechniek. Van belang is dat het evenwicht altijd goed bewaard moet worden met het standbeen, zodat het trappende been een opeenvolgende techniek kan uitvoeren zonder neer te zetten. Deze techniek kan uitgevoerd worden in talrijke variaties.