De beginnende leerling zal zich wellicht afvragen:”Waar haalt iemand de kracht vandaan om de vernietigende technieken van Taekwon-do uit te voeren?” Deze kracht is afkomstig uit de volledige inzet van het potentieel van het menselijk lichaam d.m.v. de natuurkundige basis van Taekwon-do technieken. De gemiddelde persoon gebruikt slechts 10 tot 20 procent van zijn of haar potentiele kracht en/of energie. Iedereen kan, ongeacht lichaamsbouw, leeftijd of geslacht, zichzelf trainen om 100% van zijn lichaamskracht te benutten en zo dezelfde destructieve technieken uitvoeren. Dit wordt allemaal duidelijk aan de hand van de theorie van kracht zoals beschreven in de Encyclopedia of Taekwon-Do, geschreven door wijlen Generaal Choi Hong Hi.

Alhoewel training zeer zeker zal resulteren in een uitstekend fysieke conditie, zal het niet noodzakelijk resulteren in bovenmenselijke kracht of uithoudingsvermogen. Wat belangrijker is: Taekwon-do beoefening zal resulteren in een zeer snelle reactiekracht, hogere niveau’s van concentratie, evenwicht, betere regulering van de ademhaling en snelheid. Deze zijn de factoren die een zeer hoog niveau van fysieke kracht bepalen.

Actie Reactie (Bandong Ryok)
Volgens de wet van Newton, heeft elke kracht een tegenkracht. Wanneer een auto tegen muur botst met een kracht van 2.000 kilo, zal de muur een tegenkracht leveren van 2.000 kilo. Ook in het geval, dat men het uiteinde van een zaag buigt met een bepaald gewicht, zal de zaag een tegengestelde opwaartse kracht leveren met het zelfde gewicht. In een gevechtssituatie betekent dit, dat wanneer de tegenstander vooruit komt en je hem raakt met bijvoorbeeld een vuist, hij een kracht zal ervaren die gelijk is aan zijn eigen voorwaartse kracht, plus de kracht van de vooruit gestrekte vuist. Deze twee krachten zorgen ervoor dat slechts een lichte klap, een enorme impact kan leveren, wanneer de timing juist is. Bovendien is er bij correcte uitvoering van de techniek nog een extra reactiekracht: door het terugtrekken van de tegengestelde vuist, wordt er extra kracht gegenereerd.

Concentratie (Jip Joong)
Door het uitvoeren van een techniek, en dus de impact van deze techniek, op een zo klein mogelijk raakvlak, zal de kracht zich concentreren en daarmee het effect verhogen. Het effect van de kracht van water komend uit een slang is groter naarmate het uiteinde van de slang kleiner is. Insgelijks is het gewicht van een man met sneeuwschoenen, daarmee de kracht verspreidend, nauwelijks van invloed op de sneeuw. De klappen in Taekwon-do zijn daarom veelal geconcentreerd op de rand van de open palm, of de knokkels van de hand.

Het is zeer belangrijk dat U niet al uw kracht inzet tijdens het begin van een techniek, maar juist geleidelijk, in het bijzonder op het moment van contact met het doelwit. Hoe korter het moment van aanspannen en concentratie is, hoe groter het effect van de klap zal zijn. Uiterste concentratie is vereist om elke spiergroep in het lichaam simultaan te laten bijdragen op een zo klein mogelijk raakvlak.

Concluderend, concentratie wordt bereikt op twee manieren: allereerst door alle spiergroepen van het lichaam aan te spannen -met in het bijzonder de grotere spieren rondom de heupen en maagstreek- richting de gekozen techniek op het juiste moment van timing. Ten tweede dienen de gemobiliseerde spieren zich te concentreren op de vitale plekken van de tegenstander. Dat is de reden waarom de heupen en de maag lichtelijk naar voren worden geplaatst in elke actie, zij het aanval of verdediging. Onthoud dat deze beweging van de heupen en maag zowel verticaal als lateraal kan plaatsvinden.

Evenwicht (Kyun Hyung)
Evenwicht is van uiterst belang in vrijwel alle soorten fysiek inspanning. In Taekwon-do verdient het bijzonder aandacht. Door het lichaam altijd in balans te houden, is een klap effectiever en dodelijker. Idem dito, is een persoon die z’n evenwicht verliest eenvoudig omver te brengen. De stand of gevechtshouding dient altijd stabiel, doch flexibel te zijn, anticiperend op zowel aanvallende als verdedigende bewegingen.

Equilibrium is onderverdeeld in dynamische en statische stabiliteit. Deze zijn zo aan elkaar gerelateerd, dat de maximale kracht slechts dan ontwikkeld kan worden, wanneer de statische stabiliteit behouden wordt door de dynamische.

Om een goede balans te bewaren, dient het centrum van de zwaartekracht van het lichaam in een bepaalde stand, vallen in het midden van een rechte lijn tussen beide benen, wanneer het lichaamsgewicht gelijk verdeeld is over beide benen. Het centrum van de zwaartekracht dient juist in het midden van de voet te zijn, wanneer een techniek wordt uitgevoerd, waarbij het lichaamsgewicht slechts op één standbeen wordt geplaatst. Flexibiliteit en ontspanning van de knie zijn ook van belang voor het behoud van evenwicht tussen snelle offensieve acties en directe herstelling.

Aandacht is op zijn plaats voor het volgende: de hiel van de achterste voet dient altijd contact te hebben met de grond op het moment van impact. Niet alleen is dat van belang voor het evenwicht, maar ook om maximale kracht te genereren op het moment van impact.

Ademhaling (Hohup Jojul)
Regulering van en controle over de ademhaling beïnvloed niet slechts iemands uithoudingsvermogen en snelheid, maar kan er ook voor zorgen dat het lichaam beter in staat is klappen te incasseren; bovendien kan men de impact van een eigen techniek gericht op een tegenstander aanzienlijk vergroten.

Door oefening kan men leren de fase van uitademen te stoppen op het kritieke moment, zodat het lichaam in staat is bewusteloosheid te voorkomen en pijn vermindert. Een sterk uitademen op het moment van impact en het stoppen van de ademhaling gedurende de uitvoering van een beweging, zorgt ervoor dat de maagspieren aanspannen en zo maximale kracht aanleveren tijdens het raken van de techniek. Langzaam inademen helpt daarentegen het voorbereiden van de volgende beweging; een belangrijke regel om te onthouden.

Inhaleer nooit op het moment van aanzetten tot een blok of aanvallende techniek. Niet alleen zal dit de beweging bemoeilijken, het zal bovendien resulteren in een gebrek aan kracht.

Taekwon-doïn’s dienen ook vermomde ademhaling te oefenen om zo alle signalen van vermoeidheid te verhullen. Een ervaren vechter zal zeer zeker druk uitoefenen en aanvallen wanneer hij/zij realiseert dat zijn tegenstander op het punt van opgeven staat. Eén maal ademen per beweging is voldoende, met uitzondering van voortvloeiende bewegingen.

Massa (Zilyang)
Wiskundig beschouwd, is het maximum van de kinetische energie of kracht bereikt vanuit het maximale lichaamsgewicht en maximale snelheid; het is zeer van belang dat het lichaamsgewicht hoger wordt gedurende uitvoering van een techniek. Zonder twijfel wordt het maximale lichaamsgewicht bereikt door de draaiende beweging van de heup tijdens een techniek. Tegelijk worden de grote maagspieren gedraaid om te zorgen voor extra momentum van het lichaam. Een andere manier om het lichaamsgewicht te verhogen is door gebruik te maken van de verende actie in het kniegewricht. Dit wordt bereikt door de heup licht omhoog te plaatsen op het moment van inzet van de techniek en juist te verlagen op het moment van impact, zodoende het lichaamsgewicht bij te laten dragen aan de kracht van de beweging.

Het is noodzakelijk om uit te wijzen dat de principes van kracht die hier geschetst worden, evenzeer gelden in moderne wetenschap als zij eeuwen geleden deden.

Wanneer U deze kunst tracht eigen te maken, zowel theoretisch als praktisch, zal U verbaasd staan van de enorme krachten die gegenereerd kunnen vanuit een nietig menselijk lichaam, wanneer de wetenschappelijk bewezen bewegingen toegepast worden.

Snelheid (Sokdo)
Snelheid is de meest essentiële factor bij het aanroepen van kracht of druk. Wetenschappelijk geldt dat kracht gelijk is aan massa maal acceleratie (F=MA ; P=MV2).

Volgens de theorie van kinetische energie, vergoot elk object zowel haar gewicht als haar snelheid in een neerwaartse beweging. Dit principe is toegepast op deze specifieke kunst van zelfverdediging: Taekwon-do. Om deze redenen wordt, op het moment van impact, de positie van de hand gebruikelijk lager dan de schouder. De positie van de voet wordt lager dan de heup tijdens gesprongen technieken, om deze zelfde redenen.

De factoren reactiekracht, ademhaling, equilibrium, concentratie en ontspanning van de spieren kunnen niet genegeerd worden. Bovenstaande redenen dragen bij aan de factor snelheid, en al deze factoren samen, in combinatie met flexibele en ritmische bewegingen, moeten goed gecoördineerd worden om maximale kracht te generen in het Taekwon-do.

Samengevat vormen deze elementen dus de theorie van kracht:
– Actie-reactie (Reaction force – Bandong Ryok)
– Concentratie (Concentration – Jip Joong)
– Evenwicht (Equilibrium – Kyun Hyung)
– Ademhaling (Breath control – Hohup Jojul)
– Massa (Mass – Zilyang)
– Snelheid (Speed – Sokdo)

Bron:

Encyclopedia of Taekwon-do (Choi Hong Hi)