Overal gelden regels. Zo ook in Taekwon-do. Taekwon-do heeft als doelstelling het verbeteren van karakter en lichaam en geest. De regels gelden ook om de lessen ordentelijk en efficiënt te laten verlopen. Wanneer een ieder zich aan deze regels houdt zal er sneller vooruitgang worden geboekt. De regels zijn vastgelegd in de Encyclopedia of Taekwon-Do van Generaal Choi Hong Hi. Zo ook de “Tenets” zoals deze hieronder staan beschreven.

REGELS: DOJANG REGELS
Iedere Taekwon-do leerling dient zich aan de volgende gedragsregels te houden, om respect, orde en effectiviteit te bewaren.

 • Bij het binnentreden van de dojang, dient men te buigen naar de vlag van de ITF.
 • Buig naar de instructeur op gepaste afstand.
 • Begroeten van de leerlingen onderling.
 • Buig naar de instructeur voor het opstellen in het begin van de training.
 • Spreek de eed uit voor de training.
 • Mediteer één minuut met de benen gekruisd na afloop van de training.
 • Buig naar de instructeur voor het opstellen na afloop van de training.
 • Bij het verlaten van de dojang, dient men te buigen naar de vlag van de ITF.

Naast deze etiquette gelden nog de volgende gangbare normen in de dojang of trainingszaal:

 • Roken is niet toegestaan.
 • Ongepast kletsen is niet toegestaan.
 • Drank en voedsel is niet toegestaan, m.u.v. water.
 • Dragen van schoeisel is niet toegestaan.
 • Lesgeven zonder toestemming van de leraar is niet toegestaan.
 • Het verlaten van de dojang zonder toestemming van de leraar is niet toegestaan.
 • Tijdens de training is het dragen van een dobok verplicht.

REGELS: KLEDINGREGLEMENT ITF
Volgens het ITF kleding reglement begint men bij aanvang met Taekwon-do (10e kup) met een geheel wit uniform (dobok).

Bij het bereiken van de zwarte band (1ste dan), dient men een zwarte bies aan de onderzijde van het jasje te dragen (3 cm in breedte) – de zogeheten Boosabum dobok. Bij het bereiken van de 4de dan (International Instructor), draagt men een zwarte bies (3 cm in breedte) over de lengte van de pantalon en over de mouw van de jas – Sabum dobok.

Het ITF-embleem wordt gedragen op de linkerzijde van de borst. Het uniform bestaat uit een pantalon en een jas met midden sluiting.

REGELS: EED VD LEERLING
De basis van het Taekwon-do is de “student oath“, waarin de Taekwon-doin beloofd zich te gedragen volgens de fundamentele gedragsregels van humaniteit.

I shall observe the tenets of Taekwon-do
“Ik zal de geboden van Taekwon-do bestuderen en uitoefenen”

I shall respect the instructor and seniors
“Ik zal de instructeur en de ouderen respecteren”

I shall never misuse Taekwon-do
“Ik zal Taekwon-do nooit misbruiken”

I shall be a champion of freedom and justice
“Ik zal een voorvechter van vrijheid en gerechtigheid zijn”

I shall build a more peaceful world
“Ik zal bijdragen aan het maken van een meer vredige wereld”