Standen vormen de basis van elke beweging en zijn zodoende heel belangrijk bij de uitvoering van technieken in Taekwon-Do. Zowel de krachtige als de verfijndere technieken van aanvallen en verdedigen zijn grotendeels afhankelijk van een correcte stand, daar de stand de uitgangssituatie is van elke taekwon-do beweging. De stabiliteit, de snelheid, de balans en de lenigheid zijn de bepalende factoren voor het succesvol uitvoeren van een techniek.


Basisprincipes voor een goede stand zijn:

 1. Zorg voor een rechte rug. Uitzonderingen daargelaten.
 2. Ontspan de schouders.
 3. Span de buik(spieren).
 4. Zorg voor een goed aangezicht. Een stand kan in een vol aangezicht, half aangezicht of zijaangezicht ten opzichte van de tegenstander uitgevoerd worden.
 5. Behoudt het evenwicht.
 6. Maak op een juiste wijze gebruik van de buiging in de knie.

Gereed stand – Junbi Sogi
Het taekwon-do kent vele standen, welke in de patronen naar voren komen. De gereedstand is geen onderdeel van een actie, maar is een positie waaruit de student de beweging start. Daarbij komt dat de stand uitermate geschikt is voor het opvoeren van de concentratie.

Wanneer: Les 1
Graduatie: 10de kup

Attentie stand – Charyot Sogi
Dit is de attentie positie gebruikt voor en na de lessen.

 • Voeten vormen een hoek van 45 graden.
 • Laat de vuisten natuurlijk zakken. De ellebogen zijn ligt gebogen.
 • De vuisten zijn zacht samengeknepen.
 • Met de ogen naar voren kijken, net boven de horizontale lijn.

Wanneer: Les 1
Graduatie: 10de kup

Attentie stand - Charyot Sogi

Buighouding – Kyong Ye Jase
Dit is de houding en de beweging die men dient te maken bij het aangroeten van de leraar, medestudent, jury en of tegenstander (tijdens wedstrijden).

 • Buig het lichaam 15 graden voorwaarts.
 • Blijf in de tegenstander’s ogen kijken.

Wanneer: Les 1
Graduatie: 10de kup

Buighouding - Kyong Ye Jase

Parallel stand – Narani sogi
Spreidt de voeten parallel tot aan schouderbreedte. De tenen dienen naar voren te wijzen. Mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht.

Wanneer: Saju Jirugi
Graduatie: 9de kup

Parallel stand - Narani sogi

Loopstand – Gunnun Sogi
Dit is een sterke stand, zowel voor als achter, zowel aanvallend als verdedigend. Verplaats een van beide voeten naar voren of naar achteren. De lengte tussen beide voeten dient anderhalf schouderbreedte te zijn, terwijl de breedte tussen beide voeten één schouder breedte is. Een stand met een lengte langer dan anderhalf schouderbreedte maakt de beweging traag en is men kwetsbaar voor een aanval van de zijkant, voorkant of achterkant. Buig het voorste been, zodat de hiel in een rechte lijn zit met de knie. Het achterste been dient geheel gestrekt te zijn. Verdeel het lichaamsgewicht gelijk over beide voeten. Zorg ervoor dat de tenen van het voorste been naar voren wijzen. De tenen van de voet van het achterste been behoren maximaal 25 graden naar buiten te wijzen. Wanneer dit groter is dan 25 graden dan wordt het achterste been kwetsbaarder voor een aanval van achteren. Span de spieren van beide voeten met het gevoel om ze naar elkaar te brengen.

Wanneer: Saju Jirugi
Graduatie: 9de kup

Loopstand - Gunnun Sogi

L-stand – Niunja Sogi
Deze stand wordt veel in de verdediging gebruikt, maar aanvallend is de stand ook bruikbaar. De voorste voet is in gelegenheid een trap af te geven. Er hoeft slechts een kleine verplaatsing van het lichaamsgewicht plaats te vinden. Beweeg een van beide voeten naar voren of naar achteren, zodat de lengte tussen beide voeten iets minder is dan ongeveer anderhalve schouderbreedte is. er wordt vrijwel een rechte hoek gevormd. Het is aan te bevelen om beide voeten zo’n 15 graden naar binnen te laten wijzen, hierdoor wordt een betere stabiliteit verkregen. Buig het achterste been zover totdat de knie in een rechte lijn vormt met de tenen, dito voorste been. Zorg ervoor dat de heup in een lijn blijft met het binnenste kniegewricht. De verdeling van het lichaamsgewicht is 70 procent op het achterste been en 30 procent op het voorste been.

Wanneer: Chon-Ji tul
Graduatie: 8ste kup

L-stand - Niunja Sogi

Zit stand – Annun Sogi
Dit is een zeer stabiele stand voor een zijdelingse beweging. Deze stand wordt ook veel gebruikt voor stootoefeningen en spierontwikkeling van de benen. Een van de grote voordelen van deze stand is dat er zonder verplaatsen in een L-stand overgegaan kan worden. Spreidt een van beide benen naar buiten tot er een afstand van anderhalve schouderbreedte tussen beide tenen is bereikt. Zorg ervoor dat de tenen naar voren wijzen en het lichaamsgewicht evenredig over beide benen is verdeeld. Strek de knieën naar buiten uit, buig totdat de knie voor bij de bal van de voet is. Span de spieren in de dijen en vergroot de kracht in de benen door met de zijkant van de voetzolen een schrappende beweging over de grond te simuleren. Druk de borst en buik naar voren en druk de heup naar achteren, terwijl de buik(spieren) worden aangespannen. Maak de stand niet te breed, snelheid en beweegbaarheid zullen dan drastisch afnemen. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht, zowel in de aanval als in de verdediging.

Wanneer: Do-San tul
Graduatie: 7de kup

Zit stand - Annun Sogi

Gesloten stand – Moa Sogi
Een stand met een de voeten bijelkaar gehouden. Mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht. Veel van de 24 patronen, starten met deze stand.

Wanneer: Won-Hyo tul
Graduatie: 5de kup

Gesloten stand - Moa Sogi

Gefixeerde stand (verlengde L-stand) – Gojung Sogi
Dit is een effectieve stand om uit werken voor een aanval of verdeging naar de zijkant.

Deze stand is gelijk aan de korte stand met de volgende uitzonderingen:

 • Het lichaamsgewicht is gelijkwaardig over beide benen verdeeld.
 • De afstand tussen beide voeten behoort anderhalve schouderbreedte te zijn.

Wanneer het rechterbeen voor staat wordt deze stand een rechter gefixeerde stand genoemd en wanneer het linker been voor staat een linker gefixeerde stand. De stand wordt altijd uitgevoerd met een zijaangezicht.

Wanneer: Won-Hyo tul
Graduatie: 5de kup

Gefixeerde stand (verlengde L-stand) - Gojung Sogi

Gebogen stand – Guburo Sogi
Deze stand fungeert als een voorbereidende stand voor achterwaartse en zijwaartse trappen, over het algemeen verdedigende bewegingen. Wanneer men staat op het rechterbeen is er sprake van een rechter gebogen stand, vice versa. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een halfaangezicht.

Wanneer: Won-Hyo tul
Graduatie: 5de kup

Gebogen stand - Guburo Sogi

X-Stand – Kyocha Sogi
Dit is een zeer goed bruikbare stand om de voorkant of de zijkant van een tegenstander aan te vallen. De stand wordt in enkele gevallen gebruikt voor blokkeringen, maar over het algemeen dient deze stand als voorbereiding op het overgaan tot een volgende manoeuvre.

 • Kruis een voet over of achter de ander, waarbij er met de bal van de voet zacht contact is met de grond.
 • Plaats het lichaamsgewicht op het standbeen.

Wanneer het lichaams gewicht rust op het rechterbeen is er sprake van een rechter x-stand, vice versa. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een halfaangezicht, zowel in de aanval als in de verdediging.

Wanneer: Yul-Gok tul
Graduatie: 4de kup

X-Stand - Kyocha Sogi

Achtervoet stand – Dwitbal Sogi
Deze stand wordt voornamelijk voor de verdediging gebruikt, maar soms ook voor de aanval. Het grote voordeel van deze stand is dat er zonder verplaatsing van het lichaamsgewicht overgegaan kan worden tot het aanvallen met een trap of het verplaatsen van het lichaam.

 • Beweeg een van beide voeten naar voren of naar achteren, zodat er een afstand van één schouderbreedte tussen beide tenen ontstaat.
 • Buig het achterste been zover zodat de knie over de tenen komt. Plaats daabij de hiel net achter de hiel van de voorste voet.
 • Buig het voortse been en bewaar ligt contact met de bal van de voet van het voorste been.
 • Zorg ervoor dat de tenen van de voorste voet ongeveer 25 graden en de tenen van de achterste voet ongeveer 15 graden naar binnen wijzen.
 • Het lichaamsgewicht bevindt zich voornamelijk op het achterste been.

De stand wordt altijd uitgevoerd met een halfaangezicht. Zorg ervoor dat de knie van het achterste been ligt naar binnen wijst.

Wanneer: Joong-Gun tul
Graduatie: 3de kup

Achtervoet stand - Dwitbal Sogi

Lage stand – Nachuo Sogi
Het voordeel van deze stand is het gemak waarmee het aanvallende ledemaat kan worden uitgestrekt. De stand draagt ook bij aan de ontwikkeling van de beenspieren en maakt het goed mogelijk de afstand tot de tegenstander aan te passen. De stand is gelijk aan een loopstand, alleen dan langer. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht.

Wanneer: Joong-Gun tul
Graduatie: 3de kup

Lage stand - Nachuo Sogi

Verticale stand – Soojik Sogi
Wanneer het rechterbeen voor staat wordt deze stand een rechter verticale stand genoemd en wanneer het linker been voor staat een linker verticale stand. De stand wordt altijd uitgevoerd met een halfaangezicht. Verplaats een voet naar voren of naar achteren, zodat er een afstand van één schouderbreedte ontstaat tussen de twee grote tenen. De verdeling van het lichaamsgewicht is 60 procent op het achterste been en 40 procentop het voorste been. Zorg ervoor dat de tenen van beide voeten ongeveer 15 graden naar binnen wijzen. Houdt de benen recht.

Wanneer: Hwarang tul
Graduatie: 1ste kup

Verticale stand - Soojik Sogi

Een-voet stand – Waebal Sogi
Alhoewel deze stand met name gebruikt wordt tijdens balansoefeningen, wordt deze ook wel gebruikt voor enkele aanvals- en verdedigingstechnieken. Strek het stand been en breng de meskant van de andere voet naar de knie van het standbeen. Wanneer men staat op het rechterbeen is er sprake van een rechter één-voets-stand, vice versa. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een halfaangezicht.

Wanneer: Po Eun tul
Graduatie: 2de dan

Een-voet stand - Waebal Sogi

Diagonale stand – Sasun Sogi
Deze stand is erg handig wanneer men in een loopstand over wil gaan zonder de voeten te verschuiven. Voor deze stand geldt het principe van een zittende stand, met de uitzondering dat de hiel van de voortse voet in een lijn wordt geplaatst met de tenen van de achterste voet. Wanneer het rechterbeen voor staat wordt deze stand een rechter diagonale stand genoemd en wanneer het linker been voor staat een linker diagonale stand.

Wanneer: Juche tul
Graduatie: 3de dan

Diagonale stand - Sasun Sogi

Open stand – Palja Sogi
De stand wordt onderverdeeld in de binnenwaartse open stand (tenen naar binnen wijzend) en de buitenwaartse open stand(tenen naar buiten wijzend). Mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht. Beide varianten worden nauwelijks gebruikt, omdat de beenspieren erg slap zijn in deze positie en omdat de stabiliteit niet optimaal is.

Open stand - Palja Sogi

Gebukte stand – Oguryo Sogi
Dit is een variatie op de diagonale stand en maakt gebruikt van de spanning van de benen door de knieën naar binnen te buigen. Alhoewel de stand genoeg mogelijkheid biedt om in een andere stand over te gaan en een goede houding geeft voor een solide dekking, wordt deze stand niet erg veel gebruikt omdat men erg kwetsbaar is voor aanvallen van de zijkant (i.v.m. de kwetsbaarheid van het kniegewricht). De afstand tussen beide voeten kan zelf ingeschat worden. Wanneer het rechterbeen voor staat wordt deze stand een rechter gebukte stand genoemd en wanneer het linker been voor staat een linker gebukte stand. De stand mogelijk uitvoerbaar met een vol aangezicht of een zijaangezicht, zowel in de aanval als in de verdediging.

Gebukte stand - Oguryo Sogi