De slagtechnieken (taerigi) in het Taekwon-do zijn onderverdeeld in: zijwaartse-, voorwaartse-, inwaartse-, buitenwaartse-, zijwaarts frontale-, zijwaarts achterwaartse-, neergaande- en elleboogslagen. Het lichaamsdeel dat de aanval uitvoert, raakt het doelwit in een rechte lijn. Uitzondering hierop vormt de hoge elleboogslag. Hieronder staan de verschillende slagtechnieken beschreven.

Bovenkant elleboog slag (Wi Palkup Taerigi)
Deze techniek wordt normaal gesproken uitgevoerd in een loopstand (gunnun sogi). Een tegengestelde slag is gebruikelijk in het geval van een loopstand en de techniek wordt gebruikt om een tegenstander aan de zij-voorkant aan te vallen. Het enige doelwit is de punt van de kin. Op het moment van raken dient het lichaam vol-aangezicht te zijn terwijl de achterkant van de vuist (van de arm die de techniek uitvoert) omhoog dient te wijzen.

Bovenkant elleboog slag (Wi Palkup Taerigi)

Bovenkant en achterkant elleboogslag (Widwi Palkup Taerigi)
Deze techniek wordt toegepast om zowel de voorkant als achterzijde gelijktijdig aan te vallen en wordt meestal uitgevoerd in een loopstand (gunnun sogi) in de vorm van een tegengestelde slag. Soms worden ook zitstand (annun sogi), parallelstand (narani sogi), gesloten stand (moa sogi) en X-stand (kyocha sogi) toegepast. Zorg ervoor dat de zijkant van de vuist omhoog wijst op het moment van impact, terwijl een half-aangezicht aangehouden wordt.

Bovenkant en achterkant elleboogslag (Widwi Palkup Taerigi)

Voorwaarste elleboog slag (Ap Palkup Taerigi)
Deze techniek wordt voornamelijk uitgevoerd in loopstand (gunnun sogi), X-stand (kyocha sogi) of parallelstand (narani sogi). Tijdens trainen wordt de slagkracht vergroot door de reactie van de tegengestelde handpalm. Op het moment van impact dient het lichaam vol-aangezicht te zijn. De rugkantvuist dient omhoog te wijzen op dit moment. Zorg er tijdens training voor dat de tegengestelde handpalm richting de lleboog of de zijkant vuist gaat op het moment van impact.

Voorwaarste elleboog slag (Ap Palkup Taerigi)

Hoge elleboog slag (Nopun Palkup Taerigi)
Deze techniek kan vanuit de meeste standen uitgevoerd worden. De beste doelwitten zijn de kaak en het philtrum van de tegenstander. Breng de tegengestelde handpalmnaar de zijvuist om kracht bij te zetten. De vuist van de rakende arm is enigszins lager dan de elleboog, terwijl de rugkantvuist omhoog dient te wijzen in een half-aangezicht op het moment van impact.

Hoge elleboog slag (Nopun Palkup Taerigi)

Inwaartse slag (Anuro Taerigi)
Wanneer het aanvalswapen het doelwit inwaarts raakt, is er sprake van een inwaartse slag. De meshand is het voornaamste wapen hoewel ook de dubbele meshand, de achterwaartse dubbele meshand, ondervuist, handpalm en blote hand worden toegepast. Deze techniek is zeer effectief als het doelwit dat wordt aangevallen zich aan de zijkant bevindt.

Inwaartse slag (Anuro Taerigi)

Neerwaartse slag (Naeryo Taerigi)
Deze techniek is verdeeld in een voorwaartse en zijwaartse neerwaartse slag. De meshand en de rughand vuistslag zijn de belangrijkste wapens, maar af en toe worden ook de zijwaartse slag en de rughand slag gebruikt. In beide gevallen, zullen de te gebruiken wapens uit komen ter hoogte van de schouders op het moment van impact. Hou de arm gestrekt wanneer U de meshand gebruikt of laat de arm een beetje buigen wanneer u kiest voor rughand of rughand vuistslag op het moment van impact.

Neerwaartse slag (Naeryo Taerigi)

Buitenwaarts slag (Bakuro Taerigi)
Wanneer het aanvalswapen het doelwit raakt van binnen naar buiten, wordt het een buitenwaartse slag genoemd, die dus resulteert in een zijwaartse slag. De meshand, de rughand vuistslag en de zijwaartse vuist worden hiervoor vaak gebruikt, maar het komt ook voor dat men de rughand en de dubbele rughand vuistslag gebruikt wordt.

Buitenwaarts slag (Bakuro Taerigi)

Zijwaartse slag (Yop Taerigi)
Als het lichaam schuin of zijwaarts van het doelwit komt te staan op het moment van impact, wordt het een zijwaartse slag genoemd en deze wordt uitgevoerd in de vorm van een buitenwaartse slag. Hij kan worden uitgevoerd vanuit alle standen. De meshand en de rughand vuistslag zijn de primaire wapens, maar af en toe worden ook de zijwaartse vuist en de rughand toegepast. Het aanvalswapen vormt een rechte lijn met het midden van de schouders op het moment van impact.

Zijwaartse slag (Yop Taerigi)

Horizontale slag (Soopyong Taerigi)
Deze techniek wordt voornamelijk uitgevoerd met de dubbele meshand slag, dubbele zijwaartse slag en de enkele rughandvuist. Af en toe worden ook de dubbele rughandvuist en de dubbele rughand toegepast. Hou wel de armen gestrekt en horizontaal op het moment van impact.

Horizontale slag (Soopyong Taerigi)

Voorwaartse slag (Ap Taerigi)
Wanneer het lichaam recht voor het doel staat, en het wapen van de aanvaller blijft in het midden van het lichaam van de aanvaller op het moment van impact, is er sprake van een voorwaartse slag. De achterwaartse vuist meshand en de achter meshand worden voornamelijk met deze techniek uitgevoerd.

Voorwaartse slag (Ap Taerigi)

Maanvormige slag (Bandal Taerigi)
Deze techniek methode is vergelijkbaar met de maanvormige stoot. Hij wordt uitgevoerd met de arkhand en de vingertoppen. De arkhand wordt alleen gebruikt bij aanvallen op de bovenste sectie van het lichaam. Hij wordt alleen uitgevoerd vanuit een zittende, lopende en X-stand. Hij kan af en toe ook worden uitgevoerd vanuit een paralelle, dichtbij en diagonale stand. Een achterwaartse slag wordt gebruikt in een lopende positie.

Maanvormige slag (Bandal Taerigi)

Zij-achterwaartse slag (Yopdwi Taerigi)
Dit is een handige techniek om te gebruiken als de opponent zich bevindt in een achterstaande zijwaartse hoek. Het wapen kan worden uitgevoerd vanuit bijna elke positie, maar hij wordt het meest toegepast in een lopende, zittende en dichtbij positie. De rughandvuist wordt het meest gebruikt maar de achterhand wordt ook wel gebruikt maar alleen in bijzondere gevallen. Richt het aanvalswapen constant op het doelwit. Op het moment van impact moet de tegengestelde arm neerwaarts gericht zijn.

Zij-achterwaartse slag (Yopdwi Taerigi)

Zijwaarts frontale slag (Yopap Taerigi)
Deze techniek wordt gebruikt om een opponent aan te vallen die zich in een zijwaartse positie bevindt. Hij wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit een lopende en dichtbij positie en af en toe vanuit een op een been staande positie. De rughandvuist wordt voornamelijk gebruikt, maar af en toe worden de tegengestelde meshand en de achterhand toegepast.

Zijwaarts frontale slag (Yopap Taerigi)