Uniek binnen Taekwon-do is de sinusgolf (sinewave) beweging om maximale kracht te genereren volgens de theorie van kracht. In vrijwel elke beweging wordt gebruik gemaakt van deze golfbeweging. De golfbeweging is natuurlijk en eenvoudig, en een instructeur (Sabum M.Kountchev) hoorde ik vaak zeggen: “Simple and natural = beautiful“. De sinewave dient ook niet overdreven te worden; dit kan ten juist ten koste gaan van de kracht.

Tijdens lessen en op seminars wordt taekwon-do beoefenaars geleerd om “sinewave” toe te passen in hun technieken.

Wat we feitelijk doen bij het uitvoeren van de golfbeweging in Taekwon-do technieken is het verplaatsen van het massacentrum van het lichaam door middel van een beweging, die als we deze zouden uittekenen eruit zou zien als een sinusgolf (zie onderstaande figuur).

sinewave

Er zijn enkele voordelen om een golfbeweging te gebruiken die gerelateerd zijn aan de trainingsgeheimen van taekwon-do. Om het centrum van onze massa in de beweging van een golf te verplaatsen moeten de armen en benen gebogen zijn terwijl het lichaam in beweging is. Om de benen en armen gebogen te houden gedurende een beweging moeten we ontspannen zijn. Door het lichaam te ontspannen wordt extra snelheid aan een techniek gegeven omdat de diverse lichaamsdelen elkaar niet tegen werken, zoals het geval is bij spanning. Kracht is massa maal snelheid in het kwadraat, dus een kleine winst in snelheid is een grote winst in kracht.

Wanneer we een golfbeweging uitvoeren moeten we tevens gebruik maken van een “knievering” (kneespring) op de juiste wijze. Door onze knie te buigen terwijl we vooruit bewegen wordt het lichaam op en neer bewogen. Door de knie te buigen terwijl ons lichaam beweegt wordt ons centrum van massa verplaatst over een curve, wat per definitie een vorm van acceleratie is.

Tenslotte, wanneer golfbeweging wordt toegepast “valt” ons lichaam neerwaarts aan het einde van de techniek, wat weer bijdraagt aan het gebruik maken van zwaartekracht in ons voordeel en verzeker dat acceleratie toeneemt tot het moment van impact.

Om de golfbeweging correct toe te passen in taekwon-do moeten we de vorm van de golf aanpassen om maximale kracht te bereiken. Met andere woorden: de sinewave is geen uniforme curve zoals in figuur 1. De golfbeweging is aangepast zodat het lichaam “valt” op het moment dat het de helft van het traject van een techniek heeft bereikt, en omhoog komt tot maximale hoogte op ongeveer driekwart van het traject. Vervolgens komt het lichaam snel naar beneden aan het einde van de beweging zoals figuur 2 toont. De snelle “val” aan het einde van de techniek helpt ons onze massa te accelereren in het doelwit, met gebruikmaking van de zwaartekracht.

sinewave in taekwon-do


MOTIONS
De basis van de golfbeweging is neer-op-neer, d.w.z. er is altijd eerst een neergaande beweging, gevolgd door een opgaande beweging, en eindigend met een neergaande beweging. Er zijn echter varianten op de golfbeweging denkbaar, die afhankelijk zijn van het tempo van de beweging en de combinatie van technieken.

Er zijn in traditioneel taekwon-do, de fundamentele oefeningen en de tuls in totaal vijf verschillende tempo’s:

  • Normal motion
  • Continuous motion
  • Fast motion
  • Connecting motion
  • Slow motion

Normal motion (1-1-1)
In saju jirugi, saju makgi en Chon-Ji tul maakt de taekwon-do student kennis met het normale tempo van aangesloten bewegingen. Dat is dus de eerste “motion”: normal motion (normaal tempo). Bewegingen worden in een normaal tempo uitgevoerd, met een hele golfbeweging in één ademhaling

Continuous motion (2-2-1)
In Dan-Gun leert de taekwon-do student de tweede motion: continuous motion (opeenvolgend tempo). Twee bewegingen worden opeenvolgend uitgevoerd, met tweemaal golfbeweging in één ademhaling.

Fast motion (2-2-2)
Do-San brengt weer een nieuwe motion mee: fast motion (snel tempo). Twee bewegingen worden snel achter elkaar uitgevoerd, met tweemaal golfbeweging in twee ademhalingen.

Connecting motion (2-1-1)
Pas bij Yul-Gok komt weer nieuwe motion: connecting motion (verbonden tempo). Twee bewegingen worden verbonden uitgevoerd, met één golfbeweging in één ademhaling.

Slow motion (1-1-1)
Joong-gun completeert de vijfde en laatste motion: slow motion (langzaam tempo). Bij slow motion wordt de beweging wel langzaam uitgevoerd, maar in relatie met de theorie van kracht dient er wel een acceleratie aan het eind van de beweging plaats te vinden. Er is één (vertraagde) beweging, één golfbeweging in één (vertraagde) ademhaling. Slow motion uitvoeringen van technieken zijn om de student meer lichaamscontrole en balans te laten oefenen.

De vijf verschillende tempo’s bepalen de golfbeweging, waarvan er drie varianten zijn:

  • Volledige golfbeweging
  • 2/3 golfbeweging
  • 1/3 golfbeweging

Uitsluitend in normal motion, continuous motion en slow motion is er sprake van een volledige golfbeweging (neer-op-neer).

Bij fast motion is er sprake van 2/3 golfbeweging, aangezien er alleen een op- en vervolgens neergaande beweging is. Een voorbeeld hiervan vinden we in do-san tul: de twee stoten die de ahpcha-busugi volgen (bewegingen 15 & 16 en 19 & 20)

Bij connecting motion is er sprake van 1/3 golfbeweging, aangezien er alleen een neergaande beweging plaats vindt. Een voorbeeld hiervan vindt u in yul-gok tul: de stoot welke de tweede hakend blok (golcho makgi) volgt (bewegingen 16 & 17 en 19 & 20).

Bronnen:
Paul McPhail
Sabum Martin Kountchev
Harry C.Burke