Sa Jang is de vierde WTF Taekwondo stijlvorm, ook wel poomsee genoemd. Het is de examen vorm voor examen blauwe slip. Donder komt uit de lucht en wordt geabsorbeerd door de aarde. Donder is een van natuur haar sterkste krachten. Deze poomsee behoort uitgevoerd te worden in deze wetenschap.

Betekenis: Donder
Aantal bewegingen: 30
Graduatie: 5de kup
Begin: Gesloten gereedstand

 1. Beweeg de linkervoet naar W zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met de meshanden een middendekkingsblok wordt uitgevoerd.
 2. Beweeg naar voren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een middenspeer stoot wordt uitgevoerd.
 3. Beweeg de rechtervoet naar E zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met de meshanden een middendekkingsblok wordt uitgevoerd.
 4. Beweeg naar voren zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een middenspeer stoot wordt uitgevoerd.
 5. Beweeg de linkervoet naar N zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl gelijktijdig met links een hoog meshand blok en met rechts een hoge omgekeerde meshand stoot wordt uitgevoerd.
 6. Beweeg de rechtervoet naar N en geef met de rechtervoet een hoge voorwaartse trap.
 7. Trek de rechtervoet voorwaarts terug zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een midden tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 8. Beweeg de linkervoet naar voren en geef met deze voet een zijwaartse trap.
 9. Trek de linkervoet voorwaarts terug zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met de meshanden een middendekkingsblok wordt uitgevoerd.
 10. Beweeg de rechtervoet naar voren en geef met deze voet een zijwaartse trap.
 11. Trek de rechtervoet voorwaarts terug zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met de meshanden een middendekkingsblok wordt uitgevoerd.
 12. Beweeg de linkervoet naar E zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een buitenwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 13. Beweeg de rechtervoet naar voren en geef met deze voet een middenvoorwaartse trap.
 14. Verplaats de rechtervoet zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een buitenwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 15. Beweeg de linkervoet naar W zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een buitenwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 16. Beweeg de linkervoet naar voren en geef met deze voet een middenvoorwaartse trap.
 17. Verplaats de linkervoet zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een buitenwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 18. Beweeg de linkervoet naar S zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl gelijktijdig met links een hoog meshand blok en met rechts een hoge omgekeerde meshand stoot wordt uitgevoerd.
 19. Beweeg de rechtervoet naar voren en geef met deze voet een middenvoorwaartse trap.
 20. Trek de rechtervoet voorwaarts terug zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een hoge neerwaartse rughandstoot wordt uitgevoerd.
 21. Beweeg de linkervoet naar E zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een middeninwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 22. Beweeg zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 23. Beweeg de rechtervoet naar W zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een middeninwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 24. Beweeg zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 25. Beweeg de linkervoet naar S zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een middeninwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 26. Beweeg zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 27. Beweeg zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 28. Beweeg naar voren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een middeninwaarts blok met de onderarm wordt uitgevoerd.
 29. Beweeg zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een tegengestelde stoot wordt uitgevoerd.
 30. Beweeg zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een midden gestrekte stoot wordt uitgevoerd met KIHAP!