De maand mei was spannend bij OHDOKWAN. Sabums John Verkerke en Edwin & Ron van der Lee waren al weken bezig zich voor te bereiden op hun danexamens. Sabum John was hard aan het oefenen voor zijn 5e dan en Edwin & Ron voor hun 6e dan. Als wij terug kijken, dan is de tijd tussen deze examens in omgevlogen. Naast de reguliere lessen bij OHDOKWAN (4 x per week en ook in schoolvakanties wordt doorgetraind), is er het commissiewerk. Sabums John en Edwin maken deel uit van de CTO en Sabum Ron traint maandelijks de Nationale Selectie op Tul-gebied.

Omdat OHDOKWAN zich in de luxe positie bevindt meerdere International Instructors aan boord te hebben, konden de examenkandidaten zich vrij maken om voor hun examens te oefenen. Allereerst was Sabum John aan de beurt. Op vrijdag 15 mei was Senior Master Willy van de Mortel (8e dan) bereid gevonden zijn 5e dan examen af te nemen. In sporthal de Pompenmaker in Heeze heeft Sabum John met succes de onderdelen Tul, Hosin-Sul, Kyok-Pa en Theorie afgelegd. Ook dankzij de assistentie van Sabum Ron voor het onderdeel Hosin-Sul, heeft Sabum John een goed examen afgelegd en mocht hij zich aan het eind van het examen 5e dan noemen! Een top prestatie van Sabum John! Onze dank gaat uit naar Master Willy van de Mortel voor zijn deskundigheid, tijd en gastvrijheid.

Een week later, op zondag 24 mei, waren Sabums Edwin en Ron aan de beurt: Er was een afspraak gemaakt met Senior Master Frank Vanberghen (8e dan) uit België om hun examens te beoordelen. Al vroeg vertrokken wij naar Lokeren waar Master Vanberghen en Sabum Annick Van Driessche een dojang (Ge-Baek) hebben. Het contact met deze Master en Sabum is door de jaren heen altijd zeer prettig geweest, dus was de keuze eenvoudig. Wij kennen Master Vanberghen al sinds 1995 en wij komen hem en Sabum Annick regelmatig tegen op toernooien en IIC’s. Sabums Edwin & Ron hebben hun meeste graden in het buitenland behaald tijdens IIC’s, zij hebben handtekeningen in hun bondspaspoorten van vele Grandmasters en Masters. Zij vinden dit hun examens meer cachet geven.

Wij werden zeer gastvrij ontvangen in Lokeren en na een korte warming-up werd aan de examens begonnen. De onderdelen Tul, Hosin-Sul, Matsogi (3, 2, 1 en vrij-sparren), Kyok-Pa en Theorie volgenden elkaar snel op. Het harde werken van de afgelopen weken heeft zijn vruchten afgeworpen: zowel Sabum Edwin als Sabum Ron werden beiden gepromoveerd tot 6e dan!! Master Vanberghen zei dat hij twee prachtige examens had gezien en wij zijn hem dankbaar voor zijn tijd, moeite en gastvrijheid.

Het is nu voor het eerst dat Sabums Edwin & Ron qua graad naast hun vader staan, dat is een unicum in de geschiedenis van OHDOKWAN. Vader Art is uiteraard super trots op zijn talentvolle zoons.

Ik hoef niet te zeggen dat wij apetrots zijn op de prestaties van John, Edwin & Ron! Ook voor de toekomst is het voorbestaan van OHDOKWAN gewaarborgd. Een nieuwe generatie sabums staat klaar om OHDOKWAN de toekomst in te leiden.

Taekwon!!

Sabum Art