ITF-HQ Nederland is een platform waar alle Taekwon-Do liefhebbers van welke school, organisatie, bond of zelfs individu welkom is. Een platform wat werkt vanuit het land van Taekwon-Do, Zuid-Korea onder leiding van een management team in het land aldaar. Ieder lid heeft op individueel niveau stemrecht en zelfs een anoniem lidmaatschap is mogelijk.

In Nederland is er geen traditionele bond maar vertegenwoordigers die bereid zijn om een ieder die Taekwon-Do beoefent of wil beoefenen en interesse in het thuisland heeft ondersteunt.

Contact:
Vertgenwoordiger: Master Peter Sanders
Internet: http://www.moosoolwon.nl
E-mail: taekwondo2@hotmail.com

Vertegenwoordiger: Harry van Schaik “Active and Involved”
Internet: www.dnmaa.nl
E-mail: info@kisport.nl