Het mag duidelijk zijn dat de meest exceptionele traptechnieken uitsluitend getraind worden in het Taekwon-do. Er is geen andere krijgskunst, die een uitgebreid scala aan gesprongen (trap)technieken kent zoals die in het Taekwon-do, beoefend wordt.

Velen stellen dat gesprongen technieken zowel niet praktisch als kwetsbaar zijn, maar dit is slechts onwetendheid of een excuus voor het gebrek aan eigen techniek. Talloze Taekwon-doïns, met jaren ervaring, kunnen demonstreren dat een goed uitgevoerde gesprongen techniek -met hoge snelheid- , niet alleen extreem destructief is, maar ook een extra dimensie biedt door een element van verassing.

De Taekwon-doïn die de tijd heeft genomen om een gesprongen techniek te trainen tot perfectie is in staat om een gesprongen techniek uit te voeren vanuit een statische stand, zelfs zonder aanloop. De voordelen bij het trainen van gesprongen technieken zijn onder meer: het ontwikkelen en perfectioneren van evenwicht, coördinatie, spierkracht, timing en concentratie. Gesprongen trappen zijn onmisbaar bij het aanvallen van de bovenzijde van het lichaam en het hoofd of bij het aanvallen van tegenstander verschuild achter obstakels of juist voor het overbruggen van grotere (gevechts)afstanden.

  1. De trap dient uitgevoerd te worden wanneer het lichaam het hoogtepunt van de sprong bereikt.
  2. Op enkele uitzonderingen na, dient de rug recht te zijn op het moment van impact.
  3. De niet-trappende voet moet ingestopt zijn op het moment van impact en niet loshangen.
  4. Direct na het trappen dient men een goede houding aan te nemen, volledig in evenwicht.
  5. Na het landen dient een correcte stand aangenomen te worden.

Gesprongen voorwaartse trap (Twimyo Ap Chagi)
Deze trap wordt over het algemeen in twee bewegingen uitgevoerd. De eerste trap genereert de stuwkracht en kan gebruikt worden het blok van de tegenstander te verwijderen. Met de tweede trap wordt de tegenstander daadwerkelijk getroffen. Het gezicht vormt hierbij het belangrijkste doelwit. Vliegende trappen kunnen uit vrijwel elke stand uitgevoerd worden, alhoewel de L- en achtervoetstand favoriet zijn. De bal van de voet dient als aanvalswapen.

Gesprongen voorwaartse trap (Twimyo Ap Chagi)

Gesprongen zijdelings voorwaartse trap (Twimyo Yobap Chagi)
De uitvoering van deze trap is gelijk aan die van een normale zijdelings voorwaartse trap, mu.v. de vliegende beweging.

Gesprongen rondwaartse trap (Twimyo Dollyo Chagi) 
De methode van trappen is hetzelfde als bij een reguliere rondwaartse trap, maar bij de gesprongen variant behoort de arm in de tegenovergestelde richting uitgestrekt te worden op het moment van raken. De bal van de voet vormt het belangrijkste aanvalswapen, maar in enkele gevallen kunnen ook de wreef of de tenen nuttige wapens zijn.

Gesprongen rondwaartse trap (Twimyo Dollyo Chagi)

Gesprongen tegengesteld rondwaartse trap  (Twimyo Bandae Dollyo Chagi) 
De methode van trappen is hetzelfde als bij een reguliere draaiende hieltrap. Er wordt enkel een gesprongen beweging aan toegevoegd. De achterkant van de hiel vormt het belangrijkste wapen, alhoewel de bal van de voet ook wel gebruikt wordt. Deze techniek wordt uitsluitend met de achterste voet uitgevoerd.

Gesprongen tegengesteld rondwaartse trap  (Twimyo Bandae Dollyo Chagi)

Gesprongen zijwaarts brekende trap (Twimyo Yopcha Jirugi) 
De methode van trappen is hetzelfde als bij een reguliere zijwaarts brekende trap. Er wordt enkel een gesprongen beweging aan toegevoegd. Houdt de volgende zaken in de gaten:

  1. Wanneer het trappende been zich uitstrekt dient het niet trappende been goed ‘verstopt’ te zijn. De enkel van het niet-trappende been behoort naar achteren gebogen te worden.
  2. Breng de knie van het trappende been onmiddelijk na het raken terug naar de borst, teneinde een goede landing te kunnen maken.

Gesprongen zijwaarts brekende trap (Twimyo Yopcha Jirugi)

Gesprongen zijwaarts stekende trap (Twimyo Yopcha Tulgi)
De uitvoering van deze techniek is gelijk aan die van een zijwaarts brekende trap met als verschil dat de bal van de voet (ap kumchi) wordt gebruikt in plaats van het voetzwaard (balkal). Het aanvalswapen dient verticaal te staan op het doelwit op het moment van raken. 

Gesprongen zijwaarts stekende trap (Twimyo Yopcha Tulgi)

Gesprongen zijwaarts duwende trap (Twimyo Yopcha Milgi)
Het doel van deze techniek is gelijk aan dat van een normale zijwaarts duwende trap. De procedure is als volgt:

  1. Het aanvallende been dient op de juist wijze gebogen te zijn op het moment van trappen.
  2. Hou het aanvallende been even duwend tegen het doelwit op het moment van raken.

Gesprongen zijwaarts duwende trap (Twimyo Yopcha Milgi)

Gesprongen achterwaartse trap (Twimyo Dwi Chagi)
De methode van trappen in hetzelfde als bij een reguliere achterwaartse trap. Er wordt enkel een gesprongen beweging aan toegevoegd.

Deze techniek kan erg effectief zijn tegen een tegenstander naderend van achteren. De meskant van de voet wordt gebruikt als aanvalswapen. Het grote voordeel van deze techniek is de mogelijkheid een lange afstand te overbruggen.

Zorg ervoor dat de tenen van de voet van het standbeen naar voren wijzen. De enkel van de trappende voet dient 45 graden gebogen te zijn op het moment van raken.

Gesprongen achterwaartse trap (Twimyo Dwi Chagi)

Gesprongen twist trap (Twimyo Bituro Chagi) 
De methode van trappen is hetzelfde als bij een reguliere draaiende trap: als het trappende been zijn doelwit nadert in een bocht, dan wordt dit een draaiende trap genoemd. Bij deze techniek wordt een lage, midden en hoge variant onderscheiden. Op het moment van raken dient de voet verticaal ten opzichte van het doelwit te staan, behalve in geval van de hoge variant. Er wordt een gesprongen beweging aan toegevoegd.

Gesprongen twist trap (Twimyo Bituro Chagi)

Gesprongen verticale trap (Twimyo Sewo Chagi) 
De methode van trappen is hetzelfde als bij een reguliere verticale trap: deze techniek wordt gebruikt bij het aanvallen van een doel vanuit een hoek van 90 graden. De techniek wordt over het algemeen met de meskant van de voet uitgevoerd, in enkele gevallen met de tegenovergestelde kant van de meskant van de voet. Op het moment van raken dient de aanvallende voet verticaal gehouden te worden, terwijl het aanvallende been ongeveer 30 graden gebogen is. Het aanvallende been bereikt het doelwit in een bocht. Er wordt een gesprongen beweging aan toegevoegd en er wordt een binnenwaartse en buitenwaartse variant onderscheiden.

Gesprongen verticale trap (Twimyo Sewo Chagi)

Gesprongen hoge trap (Twimyo Nopi Chagi)
Deze techniek heeft als doel om een enorm groot persoon of een doelwit op een hoge plek te raken. De bal van de voet (ap kumchi) is het voornaamste aanvalswapen, hoewel ook de tenen gebruikt kunnen worden wanneer men schoenen draagt. 

Gesprongen hoge trap (Twimyo Nopi Chagi)

360 graden trap (Twio Dolmyo Chagi)
De methode van trappen is identiek aan die van een gesprongen zijwaartse trap, met dat verschil dat de trap na een draai in de lucht wordt uitgevoerd. Omdat de invalshoek van de trap niet gezien kan worden tot de trap wordt uitgevoerd is het een prima ‘surprise’ aanvalstechniek. Het draaien om de as kan 180 graden of 360 graden zijn. Meestal gebruikt men het voetzwaard asls aanvalswapen, soms echter ook de bal van de voet.

360 graden trap (Twio Dolmyo Chagi)

Gesprongen trap over obstakel (Twio Nomo Chagi)
Deze techniek wordt vooral gebruikt om een tegenstander achter een obstakel aan te vallen. Het wordt ook gebruikt om de richting van de tegenstander te blokkeren. Belangrijk is om te weten dat de lengte van de sprong flink verbeterd kan worden door de voeten te bewegen tijdens het vliegen. Hou het lichaam in een horizontalen richting als men door een obstakel heengaat. Het enige gebruikt aanvalswapen is het voetzwaard (balkal). 

http://www.taekwon-do.nl/foto/normaal-twionomochagi.jpg

Gesprongen neerwaartse trap (Twimyo Naeryo Chagi)
De methode van trappen in hetzelfde als bij een reguliere neerwaartse trap: de achterkant van de hiel bereikt het doelwit in een neerwaartse lijn. Het punt waarop gericht wordt dient niet lager te zijn dan de solar plexus van de tegenstander, aangezien lagere doelen krachtverlies tot gevolg hebben. Het hoofd (schedel) is het belangrijkste doelwit. De sleutelbeenderen zijn een goed alternatief. Er wordt een gesprongen beweging aan toegevoegd.

Gesprongen neerwaartse trap (Twimyo Naeryo Chagi)

Gesprongen tweevoets voorwaartse trap (Twimyo Sangbal Ap Chagi) 
Een effectieve manier om één of twee doelen tegelijk aan te vallen. Er is een brekende en een afstoppende variant te onderscheiden. 

Gesprongen tweevoets voorwaartse trap (Twimyo Sangbal Ap Chagi)

Gesprongen tweevoets zijwaarts brekende trap (Twimyo Sangbal Yopcha Jirugi) 
Een lastige, maar bruikbare techniek om twee doelen (op één lichaam) tegelijk aan te vallen. De zijkant van de voetzool vormt het aanvalswapen voor het onderste been. Dit been dient tevens ligt gebogen te zijn op het moment van raken.

Gesprongen tweevoets zijwaarts brekende trap (Twimyo Sangbal Yopcha Jirugi)

Gesprongen tweevoets zijwaarts duwende trap (Twimyo Doobal Yopcha Milgi) 
Een lastige, maar bruikbare techniek om een tegenstander weg te duwen met bijde voetzolen. De voetzool vormt het aanvalswapen voor het onderste been. Dit been dient tevens ligt gebogen te zijn op het moment van raken. 

Gesprongen tweevoets zijwaarts duwende trap (Twimyo Doobal Yopcha Milgi)

Gesprongen tweevoets rondwaartse trap (Twimyo Sangbal Dollyo Chagi) 
Een zeer moeilijke techniek waarbij de rondwaartse trap met twee benen tegelijk in een gesprongen beweging wordt uitgevoerd. De bal van de voeten worden als aanvalswapens gebruikt. Denk eraan dat de positie van de voet hoger ligt dan de heup op het moment van raken.

Gesprongen tweevoets rondwaartse trap (Twimyo Sangbal Dollyo Chagi)

Gesprongen tweevoets twist trap (Twimyo Sangbal Bituro Chagi) 
Dit is een zeer effectieve techniek om twee verschillende tegenstanders tijdens de sprong tegelijk aan te vallen. De bal van de voet wordt als aanvalswapen gebruikt en deze behoort verticaal te staan op het moment van raken.

Gesprongen tweevoets twist trap (Twimyo Sangbal Bituro Chagi)

Gesprongen schaarvormige trap (Twimyo Kawi Chagi)
Het doel van deze techniek is het neerhalen van de tegenstander door het lichaam vast te zetten tussen beide benen (scharen). Deze techniek kan goed toegepast worden wanneer men een andere tegenstander reeds met de handen vastheeft en de tweedetegenstander ook uitgeschakeld moet worden.

Gesprongen schaarvormige trap (Twimyo Kawi Chagi)

Gesprongen maanvormige trap (Twimyo Bandal Chagi)
De methode van trappen in hetzelfde als bij een reguliere maanvormige trap. Er wordt enkel een gesprongen beweging aan toegevoegd. Er wordt ook hier een binnenwaartse en buitenwaartse variant onderscheiden.

Gesprongen maanvormige trap (Twimyo Bandal Chagi)

Gesprongen hakende trap (Twimyo Golcho Chagi)
Deze techniek wordt uitsluitend toegepast voor het blokkeren van hand- of voetaanvallen. De techniek is hetzelfde als de verdedigende normale hakende trap, met uitzondering van de sprong.

Gesprongen hakende trap (Twimyo Golcho Chagi)

Gesprongen twee-richtingen trap (Twimyo Sangbal Chagi)

Het doel van deze techniek is om twee tegenstanders in verschillende richtingen simultaan aan te vallen. Er zijn twee varianten: en voorwaarste trap gecombineerd met een achterwaartse en een zijwaartse trap gecombineerd met een twisttrap (zoals in Juche tul).

Gesprongen twee-richtingen trap (Twimyo Sangbal Chagi)

Gesprongen spiraal trap (Twimyo Rasonsik Chagi)
Deze techniek kan in twee variaties uitgevoerd worden. Een zijwaartse trap gevolgd door achterwaartse trap of een dubbele uitvoering van een zijwaartste trap. In beide gevallen wordt de tweede trap gegeven tijdens het rollen (spiraal) in de lucht.

Gesprongen spiraal trap (Twimyo Rasonsik Chagi)