De herkomst van taekwon-do, tae kwon do, ofwel taekwondo is bijzonder ingewikkeld en moeilijk te achterhalen. Van vrijwel elk verhaal zijn er meerdere versies wat het moeilijk maakt om één alomvattende geschiedenis op te stellen. De komst van het Internet draagt duidelijk bij aan het openbaar maken van kennis omtrent deze geschiedenis, maar wetenschappelijk gezien is het vrijwel onmogelijk deze informatie te verifiëren. Mede doordat de allereerste taekwon-do pioniers van een uitstervende generatie zijn, is het moeilijk om onomstreden de “waarheid” vast te stellen.

Laat ik vooropstellen dat:
“Een uitgebreide wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis zou gebaseerd moeten worden op jarenlang onderzoek gebruikmakend van de best voorhanden zijnde bronnen in de Koreaanse, Chinese en Japanse taal. Waarbij de sleutelfiguren uiteraard gevraagd wordt naar hun rol in het geheel.”

Kwans
Het woord kwan betekent in Korea zoveel als “huis”. Het wordt tevens gebruikt in de namen van de oorspronkelijke scholen (huizen) in de Koreaanse krijgskunst. Na de 2e wereldoorlog zag men de opkomst van de eerste kwans, waarvan er een aantal in 1955 besloot gezamenlijk de naam taekwon-do te gaan voeren. Dit was nog voor het ontstaan van de Korean Taekwondo Association (KTA), International Taekwon-do Federation (ITF) en World Taekwondo Federation (WTF).

Naast de huidige splitsing van het Taekwon-do in ruwweg ITF, WTF en Jhoon Rhee Tae Kwon Do bestaat ook het Tang Soo Do nog als traditionele Koreaanse krijgskunst voortvloeiend uit de oorspronkelijke kwans.

Volgens de door mij geraadpleegde bronnen zijn de allereerste kwans in chronologische volgorde:

  • Chung Do Kwan (Won Kuk Lee 1944/1945)
  • Moo Duk Kwan (Hwang Kee 1945)
  • Yun Moo Kwan (Sang Sup Chun 1945)
  • Chi Do Kwan (Yon Kye Pyang 1946)
  • Chang Moo Kwan (Byung In Yoon, Byung Chik Ro 1953/1954)
  • Ji Do Kwan (Gae Byang Yun 1953/1954)
  • Song Moo Kwan (Nam Suk Lee)
  • Oh Do Kwan (Choi Hong Hi, Nam Tae Hi 1954)

Later vormden alle kwans samen Taekwondo, Tae Kwon Do of Taekwondo. Uitzondering hierop was de Moo Duk Kwan, welke nu bekend staat als de Tang Soo Do stijl.

WTF vs. ITF
In de jaren 1950 en 1960 was er nog geen sprake van een echte eenheid binnen het taekwon-do. De nog zeer jonge kunst werd op uiteenlopende wijzen beoefend. Later kwam de ITF onder leiding van Generaal Choi Hong Hi met duidelijke richtlijnen omtrent zaken als graduatie, kleding, etiquette en dergelijke. Als gevolg van de politieke spanningen in Korea, waar onder meer de oorlog in Korea en de onderverdeling Noord en Zuid parten in speelt, en de positie van Choi Hong Hi binnen Korea werd jaren na de oprichting van de ITF een andere wereldwijde organisatie, de WTF, opgericht. De WTF had andere patronen, andere reglementen en een andere vorm van bestuur. Eigenlijk is er nog maar weinig overeenkomst te vinden tussen het ITF taekwon-do en het WTF taekwondo.

Recente ontwikkelingen en de toekomst
Een jaar of 10 geleden hebben we de impact van het overlijden van Mas Oyama op de organisatie van de Kyokushin karate wereld aanschouwd. Het valt te hopen dat het overlijden van Generaal Choi Hong Hi (15 juni 2002) niet dezelfde richting geeft aan het hedendaagse taekwon-do. Net voor de dood van Choi Hong Hi heeft zijn zoon, Choi Jung Hwa, leiderschap van de ITF opgeëist. Wat de waarheid is, is mij onbekend en daar zal ik dan ook geen uitspraken over doen. Volgens sommigen is zijn organisatie de oorspronkelijke ITF, volgens anderen een nieuwe organisatie. Vervolgens is de ITF verder verdeeld met het benoemen van Chang Ung als president van ITF door Generaal Choi Hong Hi in zijn laatste woorden. Aan deze groep wordt gerefereerd als ITF Noord Korea. Een aantal van de huidige grootmeesters binnen de ITF (Hwang Kwang Sung, Rhee Ki Ha, Park Jong So) volgen de ITF onder leiding van Chang Ung, terwijl een grote andere groep de leiding van Russel MacLellan en Willem Jacob Bos, als voorzitter van de AETF, accepteert.

In Nederland hebben we in dezelfde periode helaas ook te kampen gehad met een verdere opsplitsing van het taekwon-do. Een voormalige groep NTA scholen besloten om een nieuwe taekwon-do federatie op te richten: Tae Kwon-Do International Nederland (TIN). In totaal zijn er nu zeker 5 taekwon-do organisaties in Nederland: NTA, TIN, TBN, Euro-Budo, ITF-Nederland en daarnaast nog een stichting UTI. Met het oog op de toekomst van taekwon-do als een kunst met een professionele organisatie hoop ik oprecht dat er in de nabije toekomst verandering optreedt in de organisatie structuur van het taekwon-do in Nederland. Wellicht een terugkeer naar het taekwon-do zoals dat in de beginjaren in Nederland was met slechts 1 organisatie. Een belangrijk aspect is ook het aantal scholen in Nederland dat in geheel geen bondsaansluiting heeft. Hierdoor ontstaat onvermijdelijk een verwatering van het ware taekwon-do en wordt de naam van de kunst op slechte manier naar buiten gebracht.

De laatste woorden van Generaal Choi Hong Hi
Na de dood van Generaal Choi Hong Hi en de opsplitsing van de ITF in meerdere groepen, is er veel discussie los gebarsten. Veel van de grootmeesters worden door het slijk gehaald. Iedereen kan gelukkig zijn eigen conclusies trekken. Ik hoop oprecht dat de verbrokkeling van de ITF niet ten koste gaat van de beoefening van deze oorspronkelijke stijl taekwon-do, zoals ontwikkeld door Generaal Choi.

Er is ook enige twist over de authenticiteit van de documenten die door velen beschouwd worden als de laatste woorden van Generaal Choi . Deze documenten bestaan uit een aantal faxen, en schijnen ondertekend te zijn door een aantal vooraanstaande personen binnen de ITF. Deze personen waren aanwezig op het sterfbed van de grondlegger in Pjongjang, Noord-Korea.

R.Born