Binnen Taekwon-do beoefening is het zeer gebruikelijk – zo niet standaard – dat er een examen afgelegd dient te worden voor een hogere graduatie. Dit werkt voor gekleurde banden vaak anders dan voor dangraden (zwarte band graden), maar hoeft niet per se het geval te zijn. Tot 1ste kup (rode band met zwarte slip) worden examens meestal, maar lang niet altijd, afgelegd op de eigen vereniging.

De exameneisen voor kupgraden (gekleurde banden) zijn meestal verschillend per school, organisatie en leraar. Een examen bestaat vrijwel altijd uit de onderdelen: stapsparring (matsogi), patronen (poomsae, tuls),zelfverdediging (hosinsul), vrij sparring (jayu matsogi) en breektechnieken (kyepa). De exacte exameneisen kun je meestal opvragen bij de leraar.

Voor dangraden worden meestal eisen opgelegd door de organisatie waarbij de school is aangesloten. In Nederland werkt dit meestal door middel van een centraal examen voor de examencommissie van de betreffende bond.

Richtlijnen van de International Taekwon-do Federation geven aan dat de vuistregel is dat de examinator minimaal 4de dan dient te zijn en tweemaal zo hoog gegradueerd als de examenkandidaat, m.u.v. de hogere graden uiteraard. Voor een 4de dan examen dient ten gevolge dus minimaal een meester met 8ste dan aanwezig te zijn, en bij een examen voor 3de dan dient er minimaal een instructeur met 6de dan aanwezig te zijn.