Eui-Am is het pseudoniem van Son Byong Hi, leider van de Koreaanse vrijheidsbeweging. Er zijn 45 bewegingen die refereren naar de leeftijd waarop Son Byong Hi de naam Dong Hak (oosterse cultuur) veranderde naar Chondo Kyo (Hemelse weg religie) in 1905. Het diagram weerspiegelt zijn onoverwinnelijke geest.

Betekenis: Leider vrijheidsbeweging
Aantal bewegingen: 45
Graduatie: 3de dan
Begin: Attentie stand

 1. Verplaats de rechter voet naar C en vorm een linker lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een laag binnenwaarts blok richting D met de rechter meshand.
 2. Verplaats de linker voet naar C en vorm een rechter lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een hoog zijwaarts blok richting D met de linker buiten voorarm.
 3. Maak een middelhoge stand richting D met de rechter vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting D.
 4. Maak een lage draaitrap richting D met de linker voet en behoud de handen in de positie zoals bij 3.
 5. Laat de linker voet zakken naar D en vorm een linker lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een neerwaarts blok met de x-vuist.
 6. Maak een stijgend blok met de rechter meshand, behoud de linker lange loopstand richting D. Voor 5 en 6 in achtereenvolgende bewegingen uit.
 7. Spring richting D en vorm een rechter x-stand richting BD. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting D. Breng met de rechter rugkant vuist de onderzijde van de vingers (linkerhand) naar de rechter zijvuist.
 8. Verplaats de linker voet richting C en vorm een rechter korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting C met de linker vuist.
 9. Maak een middelhoge omgekeerde draaiende trap richting AC met de rechter voet.
 10. Laat de rechter voet zakken naar C in een stampende beweging en vorm een zittende stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoge zijwaartse slag richting C met de rechter meshand.
 11. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de linker voet. , draai tegelijktijdig met de klok mee en trek beide handen in de tegengestelde richting.
 12. Laat de linker voet zakken naar C en vorm een linker lange loopstand richting C. Maak tegelijktijdig een hoge halfcirkelvormige stoot met de rechter vuist.
 13. Maak een middelhoge draaiende stoot met de linker vuist. Vorm tegelijktijdig een parallelle stand stand richting C door de rechter voet terug te trekken. Voer langzaam uit.
 14. Verplaats de linker voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een laag binnenwaarts blok met de linker meshand.
 15. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een linker lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoog zijwaarts blok richting C met de rechter buitenkant voorarm.
 16. Maak een middelhoge stoot richting C met de linker vuist en behoud hierbij de linker lange loopstand richting C.
 17. Maak een lage draaitrap richting C met de rechter voet., behoud hierbij de positie van de handen zoals in 16.
 18. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter lange loopstand. Maak tegelijktijdig een neerwaarts blok met de x-vuist.
 19. Maak een stijgend blok met de linker meshand, behoud hierbij de rechter lopende stand richting C. Voer 18 en 19 in achtereenvolgende bewegingen uit.
 20. Spring richting C en vorm een linker x-stand richting BC. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting C met de linker rugkant vuist. Breng de onderzijde van de vingers (rechterhand) naar de linker zijvuist.
 21. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist.
 22. Maak een middelhoge omgekeerde draaiende trap richting AD met de linker voet.
 23. Laat de linker voet zakken richting D in een stampende beweging en vorm een zittende stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoge slag richting D met de linker meshand.
 24. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting D met de rechter voet, draaiend tegen de klok in. Maak met beide handen een trekkende beweging in de tegengestelde richting.
 25. Laat de rechter voet zakken richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een hoge halfmaanvormige stoot met de linker vuist.
 26. Maak een middelhoge draaiende stoot met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een parallelle stand richting D door de linker voet terug te trekken. Voer langzaam uit.
 27. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog wigvormig blok met de meshand.
 28. Maak een cirkelblok richting BD met de linker omgekeerde meshand. Behoud hierbij de rechter lange loopstand richting D.
 29. Maak een neerwaarts blok met de omgedraaide palm en vorm tegelijktijdig een linker achtervoetstand richting D door te rechter voet terug te trekken.
 30. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en vorm tegelijktijdig een linker korte stand richting D door de rechter voet te slippen.
 31. Maak een laag binnenwaarts blok richting D met de rechter omgekeerde meshand. Verplaats tegelijktijdig naar C en behoud hierbij de korte stand richting D.
 32. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lange loopstand richtin D. Maak tegelijktijdig een middelhoog wigvormig blok met de meshand.
 33. Maak een cirkelblok richting AD met de rechter omgekeerde meshand, behoud hierbij de linker lopende stand richting D.
 34. Maak een neerwaarts blok met de omgekeerde palm en vorm tegelijktijdig een rechter achtervoetstand richting D door de linker voet terug te trekken.
 35. Maak een middelhoge stoot richting D met rechter vuist em vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting D door de linker voet te slippen.
 36. Maak een laag inwaarts blok richting D met de linker omgekeerde meshand. Verplaats ondertussen naar C en behoud hierbij de rechter korte stand richting D.
 37. Maak een hoge omgekeerde draaiende trap richting BD met de rechter voet.
 38. Laat de rechter voet zakken naar D en vorm een linker achtervoetstand richting D. Maak tegelijktijdig middelhoog beschermend blok richting D met de voorarmen.
 39. Maak een hoge omgekeerde draaitrap richting AD met de linker voet.
 40. Laat de linker voet zakken richting D en vorm een rechter achtervoetstand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de voorarmen.
 41. Verplaats de linker voet naar het zijgezicht van de rechter voet en verplaats dan de rechter voet richting C. Vorm een rechter korte stand richting D en maak tegelijktijdig een laag buitenwaarts blok richting D met de linker meshand.
 42. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een linker lange loopstand richting D door de rechter voet te slippen.
 43. Verplaats de linker voet richting C en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een laag blok richting D met de rechter meshand.
 44. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en vorm tegelijktijdig een rechter lange loopstand richting D door de linker voet te slippen.
 45. Maak een hoge stoot richting D met de rechter vuist en behoud hierbij de rechter lopende stand richting D.

Eui-Am
Eui-Am
Eui-Am
euiam_pattern4
Eui-Am