Het kan voorkomen dat de informatie op Taekwon-do.nl voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door Taekwon-do.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. Taekwon-do.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

Taekwon-do.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere oorzaken.

Taekwon-do.nl kan dan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website betreffende de juistheid van de gegevens, eventueel kwetsende of discriminerende uitlatingen, en/of tegen de wet in verkondigde uitspraken. Taekwon-do.nl behoudt zich het recht ten allen tijde links te verwijderen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van de Taekwon-do.nl website, brochures, flyers, advertenties en overige Taekwon-do.nl publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.