Het authentieke Taekwon-do is samengesteld uit fundamentele oefeningen, hardenen van de raakvlakken, sparring, patronen en uiteindelijk zelfverdediging. Deze onderdelen tezamen vormen de oneindige cyclus van Taekwon-do. Men kan dus continue vooruitgang blijven boeken is de achterliggende gedachte van deze cyclus van Taekwon-do, zoals ontwikkeld door wijlen Generaal Choi Hong Hi. Hij heeft het Taekwon-Do vanaf 1955 continue verbeterd.

cyclus van taekwon-do

1. Fundamentele (basis) oefeningen (Guibon dong djak)
2. Hardenen van de raakvlakken (Dallyon)
3. Sparring (Matsogi)
4. Patronen (Tuls)
5. Zelfverdediging (Hosinsul)

Vrij te vertalen als:
1. Individuele Soldaten basistraining
2. Onderhoud van materiaal
3. Veldoefeningen in gesimuleerde vechtsomstandigheden
4. Veld strategie
5. Daadwerkelijke gevecht