Choong-Jang is het pseudoniem van Generaal Kim Duk Ryang, die leefde in de 14de eeuw, gedurende het Lee dynastie. Het patroon eindigt met een linkerhand aanval om zijn tragische dood op zijn 27ste in gevangenschap te symboliseren.

Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 52
Graduatie: 3de dan
Begin: Gesloten gereedstand A

 1. Verplaats de rechter voet nrichting A en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een voorwaarts blok met de rechter binnenkant voorarm en strek de linker voorarm zij/neerwaarts uit.
 2. Maak een zij voorwaarts blok met de linker binnenkant van de voorarm en strek de rechter voorarm zij/neerwaarts uit, behoud hierbij de zittende stand richting D.
 3. Breng de rechter voet naar de linker voet en vorm een gesloten stand richting D. Maak tegelijktijdig een hoekstoot met de linker vuist. Voer langzaam uit.
 4. Breng de linker voet richting D en vorm een linker lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een hoge steek richting D met de rechter dubbele vingersteek.
 5. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een hoge steek richting D met de linker dubbele vingersteek.
 6. Maak een voorwaartse slag richting D met de rechter rugkant vuist en behoud de rechter lange loopstand richting D.
 7. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lopende standrichting D. Maak tegelijktijdig een stijgend blok met de linker voorarm.
 8. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist.
 9. Verplaats de rechter voet richting C, draaiend tegen de klok en schuif dan richting C en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de voorarm.
 10. Maak een snelle lage voorwaartse trap richting D. Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 9.
 11. Laat de rechter voet zakken richting D en vorm een rechter lage stand richting D. Maak tegelijktijdig een hoge steek richting D met de rechter platte vingertoppen.
 12. Maak een hoge draaiende trap richting D met de rechter voet. Ondersteun het lichaam met beide handen en de linker knie.
 13. Laat de rechter voet zakken richting D en maak dan een hoge stoot richting D met de rechter vuist. Maak tegelijktijdig contact met de grond door met de linker palm tegen de grond te drukken.
 14. Verplaats de linker voet richting D, draaiend met de klok en vorm een linker korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een elleboogstoot richting D met de linker zij-elleboog.
 15. Verplaats de linker voet richting C, draaiend met de klok en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de voorarm.
 16. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een scheppend BLOK met de linker palm.
 17. Verplaats de linker voet richting C en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge buitenwaartse slag richting D met de rechter meshand.
 18. Maak een drukkend blok met de x-vuist en vorm tegelijkertijd een linker lange loopstand richting C door de rechter voet te verschuiven.
 19. Maak een snelle voorwaartse trap richting C met de rechter knie en trek beide handen in de tegengestelde richting alsof men de tegenstander zijn hoofd grijpt.
 20. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.
 21. Verplaats de rechter voet richting D in een glijdende beweging en vorm een rechter korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een ellebogstoot richting D met de rechter zij-elleboog.
 22. Maak een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand. Maak tegelijktijdig een linker korte stand richting D door de linker voet terug te verschuiven.
 23. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting D met de rechter voet en trek tegelijktijdig beide handen in de tegengestelde richting.
 24. Laat de rechter voet zakken richting D en maak dan een duwend blok met de dubbelle palm. Maak tegelijktijdig een rechter achtervoetstand richting C door de rechter voet te verschuiven.
 25. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een rechter lange loopstand richting C. Maak tegelijktijdig een hoog voorwaarts blok richting C met de rechter buiten voorarm en maak dan een hoge slag richting C met de rugkant van de rechter vuist. Behoud de rechter lange loopstand richting C.
 26. Maak een hoge steek richting D met de linker platte vingertoppen en maak tegelijktijdig een rechter korte stand richting D door de rechter voet terug te verschuiven.
 27. Maak een snelle lage voorwaartse trap richting D met de rechter voet. Breng tegelijktijdig de rechter palm op de linker achterhand.
 28. Laat de rechter voet zakken richting D en vorm een linker lange loopstand richting C door de linker voet te verschuiven. Maak tegelijktijdig een elleboogstoot richting D met de rechter achter-elleboog, plaats hierbij de linker zijvuist op de rechter zijvuist. Voer langzaam uit.
 29. Maak een neerwaartse slag met de linker achterhand en vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting C door de rechter voet te verschuiven. Voer met een stampende beweging uit.
 30. Stoot de linker palm met de rechter vuist en behoud hierbij de rechter korte stand richting C.
 31. Verplaats de rechter voet richting C in een stampende beweging en vorm een linker korte stand richting. Maak tegelijktijdig een neerwaartse slag met de rechter achterhand.
 32. Stoot de rechter palm met de linker vuist en behoud hierbij de linker korte stand richting C.
 33. Maak een middelhoge buitenwaartse slag richting D met de linker meshand en vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting D door de rechter voet te verschuiven. Voer met een stampende beweging uit.
 34. Maak een hoge zij/voorwaartse slag richting D met de rugkant van de rechter vuist en breng de handpalm van de linkerhand naar de onderzijde van de rechter onderarm.
 35. Verplaats de rechter voet richting Den vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge buitenwaartse slag richting D met de rechter meshand. Voer in een stampende beweging uit.
 36. Maak een hoge zij/voorwaartse slag richting D met de rugkant van de linker vuist en breng de handpalm van de rechterhand naar de onderzijde van de linker onderarm.
 37. Maak een laag beschermend blok richting C met een omgekeerde meshand. Vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting C door de rechter voet te verschuiven.
 38. Maak een rechter 9-vormig blok en vorm tegelijktijdig een linker lopende stand richting C door de linker voet te slippen.
 39. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een linker korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een laag beschermend blok richting C met de omgekeerde meshand.
 40. Maak een linker 9-vormig blok en vorm tegelijktijdig een rechter lange loopstand richting C door de rechter voet te slippen.
 41. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een linker lange loopstand richting C. Maak tegelijktijdig een horizontale slag met de dubbelle meshand.
 42. Maak een hoge slag richting C met de rechter boog-hand en behoud hierbij de linker lange loopstand richting C.
 43. Maak een middelhoge snelle voorwaartse trap richting C met de rechter voet en behoud de positie van de handen zoals die waren in 42.
 44. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter lange loopstand richting C. Maak tegelijktijdig een hoge slag richting C met de linker boog-hand.
 45. Maak een middelhoge snelle voorwaartse trap richting C met de linker voet en behoud de positie van de handen zoals deze waren in 44.
 46. Laat de linker voet zakken richting C en vorm een linker lange loopstand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist.
 47. Maak een middelhoge stoot richting C met de linker vuist en behoud hierbij de linker lange loopstand richting C. Voer 46 en 47 snel achter elkaar uit.
 48. Breng de rechter voet naar de linker voet en vorm een gesloten stand richting C. Maak tegelijktijdig een dubbele stoot met de voorvingerknokkels (linker- en rechterhand).
 49. Verplaats de linker voet richting B , draaiend tegen de klok en vorm een linker lange loopstand richting B. Maak tegelijktijdig een laag blok richting B met de linker meshand.
 50. Maak een hoge stoot richting B met de rechter open vuist en behoud de linker lange loopstand richting B.
 51. Verplaats de linker voet op lijn AB en vorm een rechter lange loopstand richting A. Maak tegelijktijdig een laag blok richting A met de dubbelle meshand.
 52. Maak een hoge stoot richting A met de linker open vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting A.

Choong-Jang
Choong-Jang
Choong-Jang
choongjang_pattern4
choongjang_pattern5
Choong-Jang