Cheon Kwon symboliseert de lucht. Vanaf de oudste tijden hebben de oosterlingen in de lucht geloofd en hebben deze aanbeden als zijnde het de heerser over het universum en de mens. De oneindig grote lucht kan een mysterieuze wereld vormen in de ogen van de mens die haar beperkingen kent.

Betekenis: Lucht
Aantal bewegingen: 44
Graduatie: 6de dan
Begin: Gesloten gereedstand

 1. Beide handen zijn open en zijn gekruist voor het lichaam ter hoogte van de band. Links ligt boven rechts.
 2. Beweeg langzaam beide open handen naar de borst naar schouderhoogte. Terwijl dit gebeurt moet men inademen.
 3. Druk de borst uit, trek de schouders naar achteren en breng beide handpalmen naar de zijkanten. Zorg ervoor dat de handen op schouderhoogte blijven.
 4. Breng beide armen neer beneden en dan opwaarts tot voor het gezicht waarna een blok boven het hoofd wordt uitgevoerd.
 5. Beweeg naar achteren zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl beide armen naar beneden worden gebracht en een dubbel opwaartse middenknokkel stoot wordt uitgevoerd.
 6. Beweeg de linkervoet 45 graden naar achteren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een meshand blok wordt uitgevoerd.
 7. Beweeg naar voren zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl langzaam de linkerhand wordt gedraaid net zoals men zou doen als men de arm probeert te pakken van de opponent.
 8. Vervolgens wordt met rechts een midden tegengestelde stoot uitgevoerd.
 9. Beweeg de rechtervoet 45 graden naar achteren zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een meshand blok wordt uitgevoerd.
 10. Beweeg naar voren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl langzaam de rechterhand wordt gedraaid net zoals men zou doen als men de arm probeert te pakken van de opponent.
 11. Vervolgens wordt met links een midden tegengestelde stoot uitgevoerd.
 12. Beweeg de linkervoet 45 graden naar achteren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een meshand blok wordt uitgevoerd.
 13. Beweeg naar voren terwijl met links een zijwaartse trap wordt uitgevoerd met KIHAP!
 14. Laat het linkerbeen vallen zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met links een laag voorarm blok wordt uitgevoerd.
 15. Beweeg naar voren zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een midden stoot wordt uitgevoerd.
 16. Draai 270 graden naar links in de richting van E zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl een dubbel voorarm blok wordt uitgevoerd.
 17. Breng de linkerhand terug naar de linkerheup. Maak vervolgens een grote een hoek tegen de klokrichting in met dezelfde arm.
 18. Trek de vuist terug naar de zijkant en breng gewicht over naar E zodat een L-stand wordt ingenomen terwijl met links een zijwaartse stoot wordt uitgevoerd.
 19. Beweeg naar voren terwijl met links een meshand blok wordt uitgevoerd.
 20. Beweeg naar een rechts vaste positie terwijl met rechts een zijwaartse stoot wordt uitgevoerd.
 21. Draai 180 graden naar rechts in de richting van W zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl een dubbel voorarm blok wordt uitgevoerd.
 22. Breng de rechterhand terug naar de rechterheup. Maak vervolgens een grote een hoek tegen de klokrichting in met dezelfde arm.
 23. Trek de vuist terug naar de zijkant en breng gewicht over naar W zodat een L-stand wordt ingenomen terwijl met rechts een zijwaartse stoot wordt uitgevoerd.
 24. Beweeg naar voren terwijl met rechts een meshand blok wordt uitgevoerd.
 25. Beweeg naar een links vaste positie terwijl met links een zijwaartse stoot wordt uitgevoerd.
 26. Draai 90 graden in de richting van S zodat een links voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een scoop blok wordt uitgevoerd.
 27. Blijf in dezelfde positie terwijl links een midden stoot wordt uitgevoerd.
 28. Beweeg naar voren terwijl met rechts een voorwaartse trap wordt uitgevoerd.
 29. Laat het rechterbeen vallen zodat een rechts voorwaartse positie wordt ingenomen terwijl met rechts een midden stoot wordt uitgevoerd.
 30. Trek de rechtervoet naar de linkervoet en stap voorwaarts met de rechtervoet terwijl een laag dubbel meshand blok wordt uitgevoerd.
 31. Doe een stap voorwaarts terwijl een dubbel voorarm blok wordt uitgevoerd.
 32. Doe een stap voorwaarts terwijl een laag dubbel voorarm blok wordt uitgevoerd.
 33. Beweeg de rechtervoet zodat een L-stand wordt ingenomen terwijl met beide vuisten een U-stoot wordt uitgevoerd.
 34. Spring en draai 360 graden in de lucht en maak met rechts een rondwaartse trap en KIHAP!
 35. Land zodat een L-stand wordt ingenomen terwijl met beide vuisten een U-stoot wordt uitgevoerd.
 36. Draai 180 graden in de richting van N zodat een links achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl gelijktijdig met links een laag meshand blok en met rechts een hoog vuistrand blok wordt uitgevoerd.
 37. Draai 180 graden in de richting van S zodat een rechts achterwaartse positie wordt ingenomen terwijl gelijktijdig met rechts een laag meshand blok en met links een hoog vuistrand blok wordt uitgevoerd.
 38. Trek de linkervoet naar de rechtervoet en draai 180 graden zodat de voeten naast elkaar staan.
 39. Terwijl de voeten naast elkaar worden gebracht worden de handen slap gelaten en hangen in de richting van de grond.
 40. Breng de handen boven het hoofd, terwijl ze onderweg elkaar kruisen en er wordt tussentijds ingeademd.
 41. Als de voeten elkaar raken de stand is ingenomen wordt er een blok uitgevoerd boven het hoofd terwijl er wordt uitgeademd.
 42. Draai 90 graden en beweeg naar een rechts achterwaartse positie terwijl een blok wordt uitgevoerd.
 43. Trek de rechtervoet naar de linkervoet en draai 90 graden zodat de voeten naast elkaar staan.
 44. Draai 90 graden en stap voorwaartse met de linkervoet in een links achterwaartse positie terwijl een blok wordt uitgevoerd.