Informatie

/Informatie

Bonden

Er zijn wereldwijd verschillende taekwondo bonden en organisaties. Het meest bekend zijn de World Taekwondo Federation (WTF) en de International Taekwon-do Federation (ITF). Deze laatste volgt de stijl van grondlegger Generaal Choi Hong Hi, maar helaas is de ITF na de dood van de  grondlegger in vele fracties versplinterd. Ook Nederland kent verschillende organisaties. De [...]

Dancollege

Taekwon-do.nl Dancollege registreert alle aangemelde dangraden, en plaatst deze op de volgende pagina. Als u zich wilt aanmelden, kunt u contact met ons opnemen per email. Wij proberen deze informatie uiteraard zo correct te registreren, dus gaarne de volledige informatie doorgeven. Naam, geboortedatum, vereniging, bond en graduatiedatum. Wij behouden ons het recht op plaatsing, danwel [...]

Tenets van Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)

De tenets zijn de morele waarden waar Taekwon-do beoefening op gestoeld is. Alle Taekwon-doins dienen de regels in acht nemen om verder te komen in de beoefening van het Taekwon-do en de vorming van het karakter. Taekwon-do jungshin (de tenets van Taekwon-do) bestaan uit Guk Gi, Yom Chi, In Nae, Baekjool Boolgool en Ye Ui. Zelfbeheersing, [...]

Taekwon-do regels

Overal gelden regels. Zo ook in Taekwon-do. Taekwon-do heeft als doelstelling het verbeteren van karakter en lichaam en geest. De regels gelden ook om de lessen ordentelijk en efficiënt te laten verlopen. Wanneer een ieder zich aan deze regels houdt zal er sneller vooruitgang worden geboekt. De regels zijn vastgelegd in de Encyclopedia of Taekwon-Do [...]

Graduaties

Taekwon-do kent evenals vele andere krijgskunsten een systeem van didactiek, dat deels gestoeld is op een hiërarchische rangorde. De diverse graden die men kan behalen in het Taekwon-do, dienen naast uitdrukking van technische vaardigheden als stimulans voor de Taekwon-doka om steeds meer te leren. In het Taekwon-do zijn er 10 kup graden (gekleurde banden) en [...]

Examen eisen (Simsa)

Binnen Taekwon-do beoefening is het zeer gebruikelijk - zo niet standaard - dat er een examen afgelegd dient te worden voor een hogere graduatie. Dit werkt voor gekleurde banden vaak anders dan voor dangraden (zwarte band graden), maar hoeft niet per se het geval te zijn. Tot 1ste kup (rode band met zwarte slip) worden [...]

Betekenis van de dobok

We geven namen aan mensen en objecten om onderscheid te maken tussen individuen en tussen objecten met verschillende eigenschappen enzovoort. We weten direct dat 'Kim Sun Dal' niet dezelfde persoon is als 'Timothy Smith', dat 'flora' anders is dan 'fauna', dat een'steen' en een 'kussen' niet dezelfde eigenschappen hebben. Het geven van namen is een [...]