Breektesten worden binnen het taekwon-do veelal gebruikt om de kracht en effectiviteit van de verschillende technieken te kunnen testen of te kunnen demonstreren. De breektest is een goede manier om je te oefenen in concentratie, kracht, focus, snelheid en nauwkeurigheid op objecten anders dan mensen, zonder zichzelf of een ander te verwonden. Belangrijk is te weten dat een zo goed als mogelijke techniek nodig is, want je kan makkelijk verwondingen oplopen, soms zelfs blijvend letsel. Door het breken van objecten raak je ervan bewust dat je eigen lichaam een machtig wapen is. Hierdoor zul je erachter komen dat tijdens de training je voorzichtig met je trainingspartner moet zijn.

Om een plank (of enig ander materiaal) succesvol te kunnen breken moet je een drukmoment veroorzaken dat groter is dan de kritieke tijdslimiet die voor dat materiaal geldt. Dit drukmoment vindt plaats op het moment dat je de plank probeert te breken, deze wordt op twee punten gefixeerd. Als je je breektechniek correct uitvoert, tref je de plank in het midden hetgeen leidt tot een evenredige krachtverdeling op de twee (gefixeerde) delen.

Beide uiteinden van de plank verzorgen een tegenkracht die de helft. Bedraagt van de uitgevoerde krachtexplosie op de plank. Als de kracht de plank bereikt, bevindt de bovenkant van de plank zich in een staat van compressie en de onderkant is volledig op spanning. Dit produceert een torsing over de as in het midden van de plank. Als deze torsing groot genoeg is, zal de plank breken.

Behalve de druk zijn andere elementen als kracht, stuwing en snelheid belangrijke aspecten. Hoe dikker de plank, hoe moeilijker deze te breken zal zijn. Dat is de reden dat meerdere kleinere/dunnere planken worden gebruikt in plaats van een dikke. De druk die ontstaat tussen de individuele planken is dan namelijk qua opbouw en drukverdeling efficiënter in het breekproces dan wanneer dat over een groot oppervlak verdeeld moet worden.

Er van uitgaande dat iedere taekwon-do beoefenaar tijdens demonstraties, examens of wedstrijden geconfronteerd wordt met de uitvoering van een breektest, dient dit onderdeel dan ook zorgvuldig te worden voorbereid.

Evenals bij de andere hoofdonderdelen in het taekwon-do dient ook bij de uitvoering van breektesten een uitgebreid trainingsprogramma de basis te vormen. Aangepaste training in de vorm van stootkussens, trapzakken en stootblokken zorgen voor de juiste timing én het harden van de lichaamsdelen die met het materiaal in contact komen.

Met de juiste mentale instelling, gecombineerd met een correcte techniek, is het mogelijk zware breektesten probleemloos uit te voeren zonder daarbij blessures op te lopen.

Breektesten geven een inzicht in de eigen veelal onderschatte mogelijkheden. Ook stimuleert de uitvoering van breektesten het doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zelfvertrouwen.