Verdediging valt onder te verdelen in twee types: blokkeren en ontwijken. Het eerstgenoemde kan vergeleken worden met opzettelijk pareren (en beschadigen van de aanvaller), terwijl ontwijken meer een vertragend effect heeft in termen van militaire taktieken.


Er zijn een aantal basisprincipes voor verdediging:

 • Hou altijd een half-aangezicht aan tijdens bewegingen richting en weg van de tegenstander; een paar uitzonderingen daargelaten.
 • Hou ten alle tijde een flexibele gereed stand aan.
 • Wees constant alert, zodat je ten allen tijde een counter-aanval kan maken op het moment dat de kans zich voordoet.

Het type blokkering is afhankelijk van de relatieve positie van het gebruikte lichaamsdeel, de gezichtsrichting, manier van blokkeren, soort lichaamsdeel en het doel van de blokkering.

 • Hou de arm 15-45 graden gebogen, zo dat u gereed bent om de aanval correct te onderscheppen.
 • Verleng de blokkering nooit voorbij het concentratie-punt (point of focus).
 • Op het moment van blokkeren, dient u de schouder van de blokkerende arm iets te verlagen.
 • Op enkele uitzonderingen na, moet het blokkerende lichaamsdeel onmiddelijk worden teruggetrokken na contact.
 • Het blokkerende lichaamsdeel dient een driehoek te vormen, enkele uitzonderingen daar gelaten, vanaf het punt van contact opwaarts naar de schouders.

Hoogtes van de (arm)blokkeringen:
De armblokkeringen kunnen op verschillende hoogtes uitgevoerd.

Er zijn:

 • hoge blokkering (high block – nopunde makgi)
 • middelhoge of midden blokkering (middle block – kaunde makgi)
 • lage blokkering (low block – najunde makgi)

Hoge blokkering (Nopunde Makgi)
Als de vuist of vingertoppen dezelfde hoogte hebben als de ogen van de verdediger op het moment van blokkeren, noemt men het in Taekwon-Do een hoge blokkering. Het wordt gebruikt om de aanval van de tegenstander te pareren die gericht is op de nek of hoger.

Hoge blokkering (Nopunde Makgi)

Midden blokkering (Kaunde Makgi)
Als de vuist of vingertoppen dezelfde hoogte hebben als de schouder van de verdediger op het moment van blokkeren, noemt men het in Taekwon-Do een midden blokkering. Het wordt gebruikt om de aanval van de tegenstander te pareren die gericht is op de solar plexus en gebieden hierboven. Een midden blokkering kan in vrijwel elke stand uitgevoerd worden en wordt uitgevoerd met dezelfde raakvlakken van de arm als een hoge blokkering.

Midden blokkering (Kaunde Makgi)

Lage blokkering (Najunde Makgi)
Het doel van deze techniek is om een aanval richting de lage maagstreek of lager te pareren. Het blokkeringswapen – met enkele uitzonderingen – dient impact te maken met het aanvalswapen op dezelfde hoogte als het verdedigde vlak. De lage blokkeringen worden uitgevoerd met de buitenkant arm (bakat palmok), binnenkant arm (an palmok), meshand (sonkal), tegengestelde meshand (sonkaldung), dubbele voorarm (doopalmok) en de handpalm (sonbadak).

Lage blokkering (Najunde Makgi)


Vormen van blokkeringen
Er zijn verschillende vormen en richtingen van blokkeringen. Zo zijn er buitenwaartse blokkeringen (bakuro makgi), inwaartse blokkeringen (anuro makgi), opwaartse blokkeringen (chookyo makgi) en neerwaartse blokkeringen (naeryo makgi).

Ook zijn er verschillen in de richting van de tegenstander: frontaal (ap makgi), zijwaarts frontaal (yobap makgi) en zijwaarts (yop makgi).

Als laatste zijn er nog de vormen van blokkering. Normaal gesproken is een blokkering bedoeld om de aanval van de tegenstander te breken. Maar er zijn ook duwende blokkeringen (miro makgi), misleidende blokkeringen (yuin makgi), drukkende blokkeringen (noollo makgi) en controlerende blokkeringen (momchau makgi).

Buitenwaarts blok (Bakuro Makgi)
Als het blokkeringswapen het doelwit raakt op een van binnen naar buiten lopend traject, dan is er sprake van een buitenwaarts blok. Deze techniek kan worden uitgevoerd vanuit elke stand.

Buitenwaarts blok (Bakuro Makgi)

Voorwaarts blok (Ap Makgi)
Als het lichaam rechtsstreeks gericht staat op het doelwit en de blokkering bevindt in het midden van het lichaam van de verdediger, onafhankelijk van de positie, is er sprake van een voorwaarts blok. Dit blok wordt gezet door de buitenkant van de onderarm, meshand, dubbele handpalm en handpalm, en af en toe door gekruisde vuist, gekruisde meshand en de tegengestelde meshand. Het voorwaartse blok wordt in alle gevallen uitgevoerd in de vorm van een inwaarts blok tenzij er sprake is van een gekruisde vuist, gekruisde meshand en dubbele handpalm.

Voorwaarts blok (Ap Makgi)

Zijwaarts blok (Yop Makgi)
Wanneer het lichaam half- of zijaangezicht heeft richting de tegenstander op het moment van blokkeren, wordt het – ongeacht het gebruikte wapen of stand – een zijwaarts blok genoemd. Deze blokkering kan in elke stand uitgevoerd worden en met elk wapen. Het blokkeringswapen is gericht op het midden van de schouders van de verdediger. Deze laatste regel is zeer belangrijk, want als een blokkering te kort van de aanval wordt aangehaald resulteert dit in een zeer zwakke blokkering. Een blokkering gericht buiten het lichaam van de verdediger zal het ongewenste resultaat hebben dat het lichaam vrijgegeven wordt. Deze zelfde basisprincipers gelden tevens voor een lage blokkering.

Zijwaarts blok (Yop Makgi)

rechterfoto is yop makgi

Zijwaarts frontaal blok (Yobap Makgi)

Deze techniek wordt toegepast voor aanvallen uit een zijwaarts frontale richting gericht op het midden en hoger van de verdediger. Het wordt voornamelijk uitgevoerd in gesloten stand (moa sogi), parallelstand (narani sogi) en zitstand (annun sogi), maar soms worden ook éénbeen-stand (waebal sogi) en X-stand (kyocha sogi) gebruikt.

Zijwaarts blok (Yop Makgi)

linker foto is yobap makgi


Dubbel voorarm blok (Doo Palmok Makgi)
Dit is één van de sterkste blokkeringen in Taekon-Do. Het voordeel van deze techniek is het snel kunnenshiften van één voorarm in een andere blokkering, terwijl de andere arm blijft blokkeren. Het wordt voornamelijk toegpast in loopstand (gunnun sogi) of X-stand (kyocha sogi), hoewel soms ook L-stand (niunja sogi) of achtervoetstand (dwitbal sogi) gebruikt worden. Zorg ervoor dat het lichaam altijd halfaangezicht richting het doelwit is en breng de tweede knokkel van de pink richting de elleboog op het moment van blokkeren.

Dubbel voorarm blok (Doo Palmok Makgi)

Controlerend blok (Momchau Makgi)
Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt om de achterwaartse hieltrap en rondwaartse trap, en in zeldzame gevallen handaanvallen gericht op het borstbeen te blokkeren. Deze techniek wordt uitgevoerd met de X-vuist (kyocha joomuk), X-meshand (kyocha sonkal), rechte onderarm (bakat palmok) of de rechte meshand (sonkal).

Controlerend blok (Momchau Makgi)

Rijzend blok (Chookyo Makgi)
Het voornaamste doel van deze techniek is het beschermen van het hoofd tegen een neerwaartse slag of trap maar hij wordt ook gebruikt om het gezicht te beschermen tegen been- en armaanvallen. Dit blok wordt uitgevoerd met een onderarm meshand, gekruisde vuist, gekruisde meshand,arkhand en dubbele palmhand. Blijf altijd volaangezicht gericht op de opponent als men het blok zet wanneer men zich bevindt in een lopende, zittende, paralelle, dichtbij, diagonale of X-stand. De blokkering moet zich op het moment van de blokkering bevinden ter hoogte van het gezicht of voorhoofd van de verdediger.

Rijzend blok (Chookyo Makgi)

Opwaarts blok (Ollyo Makgi)
Het doel van dit blok is het omhoog laten springen van de handen, voeten, dolk of stok van de opponent die gericht zijn op het borstbeen van de verdediger. De handpalm (sonbadak), de tegengestelde meshand (sonkaldung), duimrug (umji batang) en buigpols (sonmok dung) worden gebruikt als blokkeringswapen. Het blokkeringswapen moet zich bevinden bij het borstbeen. Let op dat de elleboog zo’n 35 graden buitenwaarts gebogen is op het moment van de blokkering.

Opwaarts blok (Ollyo Makgi)

Neerwaarts blok (Naeryo Makgi)
Het doel van deze techniek is het naar beneden drukken van de hand, voet of wapen die het borstbeen of lagere secties van het lichaam aanvallen. Deze techniek wordt uitgevoerd met de handpalm, buitenwaartse onderarm, dubbele handpalm, meshand, X-vuist en X-meshand. In zeldzame gevallen kan de gestrekte elleboog worden gebruikt. De blokkering moet gefocust zijn op het niveau van het borst been van de verdediger op het moment van de blokkering met uitzondering van de dubbele handpalm.

Neerwaarts blok (Naeryo Makgi)

Drukkend blok (Noollo Makgi)
Dit blok wordt toegepast als reactie op een lage aanval. Deze techniek wordt alleen gebruikt als de verdediger wil checken in plaats van het breken van de aanvallende voet. De handpalm, dubbelzijdige handpalm, voorvuist en x-vuist worden gebruikt als blokkeringwapens.

Drukkend blok (Noollo Makgi)

Hakend blok (Golcho Makgi)
Deze techniek is anders dan andere blok technieken, deze techniek vereist namelijk een minimale inspanning aan de kant van de verdediger en zorgt ervoor dat met de tegenovergestelde hand onmiddellijk een tegenaanval geplaatst kan worden. Deze techniek wordt voornamelijk uitgevoerd met de buiten onderarm, meshand of rughand, maar de handpalm is de meest effectieve. Deze techniek kan worden gebruikt vanuit bijna alle standen, maar hij wordt het vaakst gebruikt in de lopende stand. Een inwaartse blok kan worden gebruikt maar een buitenwaarts blok geeft meer kans op het blokkeren van de vrije hand van de opponent. De blokkeringstechniek moet het doel raken in boog zodat het eenvoudig te plaatsen is op de achter onderarm of onderbeen van de opponent.

Hakend blok (Golcho Makgi)

Grijpend blok (Butjaba Makgi)
Deze techniek wordt normaliter direct na een haakblok uitgevoerd en het voornaamste doel is om de tegenstander uit balans te halen door diens handen of voeten te draaien en trekken. Deze techniek wordt dan ook vooral gebruikt voor werptechnieken. Ontwijk naar de zijkant of achterzijde wanneer je de tegenstander bij de schouder grijpt om zo een eventuele tegenaanval te ontwijken.

Grijpend blok (Butjaba Makgi)

Parallel blok (Narani Makgi)
Deze techniek wordt toegepast om een gelijktijdige aanval die gericht is op het hoofd te blokkeren en wordt voornamelijk uitgevoerd met de buiten onderarm, binnen onderarm, meshand en tegengestelde meshand maar in zeldzame gevallen worden ook de rughand of de achterarm toegepast. Deze techniek wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit een zittende, parallele of lopende stand en af en toe vanuit een gesloten, éénbeen of X-stand. Hou het lichaam vol gericht op de voorkant op het moment van de blokkering.

Parallel blok (Narani Makgi)

Duwend blok (Miro Makgi)
Deze techniek is één van de meest effectieve manieren om een opponent uit balans te brengen en wordt voornamelijk uitgevoerd met de handpalm (sonbdak) maar af en toe wordt ook de dubbele onderarm(doopalmok), de meshand (sonkal) of de tegengestelde meshand (sonkaldung) toegepast.

Duwend blok (Miro Makgi)

Misleidend blok (Yuin Makgi)
Deze techniek is ontwikkeld om de opponent uit balans te brengen of om een aanval te simuleren door de aandacht te trekken door het aanvalswapen buiten zijn gezichtpunt te brengen. Deze techniek wordt uitgevoerd door handpalm of de meshand. Dit blok vereist een schijnbeweging, en wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit een L-stand of achtervoetstand. Af en toe wordt de techniek uitgevoerd vanuit een zittende of andere stand.

Misleidend blok (Yuin Makgi)

Scheppend blok (Duro Makgi)
Dit is een zeer effectief blok waarmee de opponent in een onbeschermde positie kan worden gebracht door het vasthouden van de aanvallende voet. Deze techniek wordt voornamelijk uitgevoerd met de handpalm maar af en toe ook met de meshand. Het blokkeringswapen moet het doelwit raken in een grote draaiende beweging terwijl het lichaam neerwaarts gebogen moet worden bij de start van de blokkering. Deze techniek wordt voornamelijk in slow motion uitgevoerd.

Scheppend blok (Duro Makgi)

Defensief blok (Daebi Makgi)
Deze blokkering wordt vaak toegepast als zijnde de gereedstand in vrij sparren. Het lichaam is voor de helft gericht en het lichaam wordt volledig beschermt door beide handen. Deze techniek wordt uitgevoerd met de onderarm, meshand of de tegengestelde meshand. Alhoewel de L-stand en de achtervoetstand het meest worden toegepast, kan deze techniek ook worden toegepast bij andere standen.

Basisprincipes:

 • Hou de blokkeringswapens half gericht op het doelwit op het moment van de blokkering.
 • Breng de tegenovergestelde meshand of zijvuist voor de borst, zo’n drie centimeter vanaf het lichaam. De defensieve handenzouden flexibel genoeg moeten zijn om het gehele lichaam tegen een aanval te beschermen.
 •  Hou het lichaam ten alle tijde half gericht op he doelwit.

Defensief blok (Daebi Makgi)

Dubbel voorarm blok (Sang Palmok Makgi)
Deze techniek kan worden gebruikt om tegelijkertijd een aanval aan de voorkant en zijkant te pareren. De zijwaartse blok is het voornaamste blokkeringswapen. Deze blokkering kan in vrijwel alle standen, met uitzondering van de loopstand, gebruikt worden. De zijwaarts blokkerende voorarm is meestal een middenblok. Bij het aanhaalpunt is de middenblokkering de binnenste arm.

Dubbel voorarm blok (Sang Palmok Makgi)

Dubbel booghand blok (Doo Bandalson Makgi)
Dit is een erg handige techniek om een gecoördineerde aanval op de borst en het gezicht te blokken. Deze blokkering wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit een lopende positie in de vorm van een tegengesteld blok. Het blokkeringswapen moet het doelwit in een rechte lijn raken. Hou het lichaam op het moment van het blok voor de helft gericht op het doelwit.

Dubbel booghand blok (Doo Bandalson Makgi)

Cirkel blok (Dollmyo Makgi)
Deze techniek wordt gebruikt om een combinatie van een hand en voet aanval te blokkeren, en wordt voornamelijk uitgevoerd met de binnenste onderarm of tegengestelde meshand, maar af en toe wordt ook de meshand gebruikt. Een loopstand (gunnun sogi) is het meest effectief voor deze blokkering.

 • De vuist of de vingertip moet het zelfde niveau raken als schouder van de verdediger. Deze schouder moet iets lager zijn dan de tegenovergestelde op het moment van het blok.
 • De blokkering moet de aanvalsvoet raken in een grote omgeleide beweging om met de blokkerende hand de voet te pakken.
 • Hou het lichaam half gericht op het doelwit op het moment van de blokkering.

Cirkel blok (Dollmyo Makgi)

9-vormig blok (Gutja Makgi)
Deze techniek wordt gebruikt om de elleboog, pols of enkel klem te doorbreken. Hij kan worden gebruikt om een gecoördineerde hand- en voet aanval die gericht is op het borstbeen te blokkeren. Deze techniek wordt toegepast vanuit zittende en lopende standen maar kan ook worden uitgevoerd vanuit de dichtbij, parallel of X-stand. Als de rechter onderarm de laagste is, wordt het een negen-vormig blok genoemd en vice versa. Een tegengesteld blok vanuit een loopstand is normaal.

9-vormig blok (Gutja Makgi)

U-vormig blok (Digutja Makgi)
Het doel van deze techniek is het blokken van een bajonet met de tegengestelde meshand. Deze wordt uitgevoerd vanuit de gefixeere en L-stand, maar wordt ook wel eens uitgevoerd vanuit de loopstand, achtervoetstand of X-stand. Hou beide handen in een verticale lijn op het moment van de blokkering. De laagste elleboog moet worden ondersteund door de kracht uit de heup.

U-vormig blok (Digutja Makgi)

W-Vormig blok (San Makgi)
Deze techniek heeft twee functies: een van de functies wordt gebruikt tegen een aanvallende hand of voet die gericht is op de bovenlip en de secties daarboven, de andere functie is het verstevigen van de beenspieren. De buitenste onderarm en meshand zijn de voornaamste wapens, maar af en toe wordt ook de tegengestelde meshand of inwaartse onderarm toegepast. Alhoewel deze techniek voornamelijk vanuit lopende en zittende standen wordt toegepast, komen de paralelle, gesloten, éénbeen en X-stand ook voor. De zittende, paralelle, dichtbij en een been stand worden gebruikt om een aanvallen vanaf de voorkant of zijkant af te weren. De lopende en x-stand worden alleen toegepast bij aanvallen vanaf de zijkant. Duw de ellebogen lichtjes naar beneden op het moment van de blokkering.

W-Vormig blok (San Makgi)

Horizontaal blok (Soopyong Makgi)
Deze techniek wordt gebruikt om de ribbenkast te beschermen tegen een gecoördineerde aanval. De dubbelzijdige handpalm is het voornaamste wapen, maar af en toe wordt ook de dubbelzijdige meshand gebruikt. Deze techniek kan worden uitgevoerd vanuit bijna elke stand, maar hij wordt het meest toegepast vanuit een loopstand, zitstand en X-stand.

Horizontaal blok (Soopyong Makgi)