Armtechnieken

//Armtechnieken

Armtechnieken

Hoewel hand-en armtechnieken zonder meer zeer belangrijk in aanvallende bewegingen zijn, zijn ze het belangrijkst voor de verdediging, speciaal in het geval van blokkeringen. De armtechnieken worden in Taekwon-Do onderverdeeld in vijf categorieën: blokkeringen (makgi), slagen (taerigi), stoten (jirugi), steken (tulgi), en snijslagen (ghutgi – ook wel vingertopslagen genoemd).

Blokkeringen worden verder onderverdeeld in brekende bewegingen, duwende bewegingen (pushing – miro), drukkende bewegingen (pressing – noollo), controlerende bewegingen (checking – momchau) en hakende bewegingen (hooking – golcho).

Bij slagen en snijslagen is de buitenkant (surface) het doelwit, terwijl stoten en steken penetrerende bewegingen zijn.

Er zijn honderden armtechnieken beschreven in de Encyclopedia of Taekwon-Do. Op de volgende pagina’s zijn deze grotendeels beschreven en uitgelegd.

Snijslagen (Ghutgi)

Snijslagen zijn technieken voor de vergevorderde Taekwon-do beoefenaar. Ze lijken heel erg op de slagtechnieken, maar er zijn subtiele verschillen beschreven in de Encyclopedia of Taekwon-do. De vingertoppen zijn als enige lichaamsdeel geschikt om deze [...]

Steken (Tulgi)

De elleboog en de vingertoppen zijn de meest gebruikte "wapens" om mee aan te vallen in het geval van steektechnieken in het Taekwon-do. Steektechnieken worden voornamelijk frontaal uitgevoerd, alhoewel zijwaartse variaties ook mogelijk zijn. Hieronder [...]

Slagtechnieken (Taerigi)

De slagtechnieken (taerigi) in het Taekwon-do zijn onderverdeeld in: zijwaartse-, voorwaartse-, inwaartse-, buitenwaartse-, zijwaarts frontale-, zijwaarts achterwaartse-, neergaande- en elleboogslagen. Het lichaamsdeel dat de aanval uitvoert, raakt het doelwit in een rechte lijn. Uitzondering hierop [...]

Stoottechnieken (Jirugi)

Stoottechnieken (Jirugi - letterlijk vernietigen met een draaiende beweging) vormen een belangrijk gedeelte bij de aanvalstechnieken in Taekwon-do. De zijn vrijwel meestal gericht op midden- of hoofdhoogte, maar ook naar beneden gaande varianten bestaan. Stoten [...]

Blokkeringen (Makgi)

Verdediging valt onder te verdelen in twee types: blokkeren en ontwijken. Het eerstgenoemde kan vergeleken worden met opzettelijk pareren (en beschadigen van de aanvaller), terwijl ontwijken meer een vertragend effect heeft in termen van militaire [...]