NIEUWE TRAINING OFFCIEEL VASTGESTELD…
Instructeursopleiding Tigers Voor Nederland een revolutionaire opleiding voor instructeurs die jonge mensen tussen de 2-6 jaar opleid in het ontwikkelen van levensvaardigheden. De vaardigheden die alle jonge mensen nodig hebben in het omgaan van de gevaren in de huidige maatschappij. Wilt u of uw organisatie/club of persoon de mogelijkheid krijgen een volledig pedagogisch, didactisch en organisatorisch uitgewerkt concept neer te zetten die meer leden naar de club/organisatie zal trekken dan welk programma dan ook! Volg dan nu de eerste instructeurs opleiding in Nederland en wordt schoolhouder in het Tiger concept. Bewezen succes

Na bewezen successen in Engeland, Schotland, Ierland, Wales en na een geslaagde pilot, zie www.tigers-lse.nl in Nederland krijgt iedere school, leraar of organisatie in Nederland de mogelijkheid de training van het programma te volgen, zie www.tigers-lse.com.

Locatie Tigerscholen
Zie het overzicht van de bestaande Tigerscholen in de wereld http://www.tigers-lse.nl/over/locaties/

Inhoud training
Tijdens de training worden toekomstige instructeurs geleerd hoe om te gaan met de elementen van dit programma zijnde:

Level 1 (8 uur opleiding):
-Omgaan met pestkoppen;
-Omgaan met vreemde personen;
-Omgaan met leiderschap en teamwork;

Level 2 (8 uur opleiding- zie andere data in in deze agenda):
-Omgaan met vuur, water en verkeer;
-Omgaan met fitness en gezonde voeding;
-Omgaan met wereldoriëntatie

Level 3 (8 uur opleiding – zie andere data in in deze agenda):
-Omgaan met kinderen van 2-4 jaar de Mini Tigers

Assistentenopleiding Tigers
-Omgaan met het werken als assistent in een Tigerles (4 uur opleiding)

Volgens een kindvriendelijk programma worden fitness,gezondheids aspecten, familie waarden en normen onder de aandacht gebracht bij zowel kind als de ouder die actief meedoen in dit programma. Dit is het programma wat ouders wensen voor hun kind en de vaardigheden die iedere ouder wenst dat zijn/haar kind bijgebracht gaat worden.

Erkenning programma
Het Tigers is een merk, een concept en een product wat volledig is erkend door bevoegde instanties in de UK en vele Europese landen.Kinderpsychologen, verkeersinstanties, overheden zoals brandweer, politie en instituten voor gezonde voeding hebben hun erkenning aan dit revolutionair programma gegeven.

Vereisten voordeel name aan de training in Tigers:
Deze training is bedoeld voor nieuw op te leiden instructeurs in het Tiger systeem. Een basiskennis van Martial Arts is vereist maar het programma is niet stijlgebonden, niet organisatie gebonden of graduatie gebonden. Een ieder met kennis van de basisbeginselen van weerbaarheid, met de leeftijd van minimaal 18 jaar (assistenten kunnen de cursus volgen vanaf 16 jaar onder leiding van een bevoegde instructeur) hebben de mogelijkheid deze training te volgen. Instructeursopleiding level 1:Deze opleiding is bedoeld voor het opleiden van nieuwe instructeurs in Nederland. De inhoud van de 1-daagse opleiding kunt u lezen in de bijgevoegde bijlage.

De training zal plaatsvinden op
-zondagen van 09.00-17.00 uur:
-Plantagelaan 6 3772 MB Barneveld BMAA (Barneveld Martial Arts Academie)

Investering meer dan waard!

Deze opleiding geeft u de mogelijkheid om een product neer te zetten die geen enkele andere aanbieder op dit moment heeft. Tijdens de training wordt u volledig uit de doeken gedaan hoe de investering na de opleiding kan worden vertaald naar inkomsten voor u of uw club!Website en ledenondersteuning:Bij de start van het programma wordt ook ruim aandacht besteed aan de zaken na de training. U krijgt direct ondersteuning met deinvulling van de Tiger website en ook de ledenadministratie is een mogelijkheid om via deze training geregeld te krijgen zodat u zich kunt concentreren op het uitvoeren wat u leuk vindt, de lessen.

Opleidingskosten:
a. 1-daagse instructeursopleiding €. 207,50; (inclusief lunch a 12,50 en versnaperingen)
b. handboek instructie (320 pagina’s) – inclusief

Level 2 – 150 euro (8 uur opleiding- zie andere data in in deze agenda):
-Omgaan met vuur, water en verkeer;
-Omgaan met fitness en gezonde voeding;
-Omgaan met wereldoriëntatie

Level 3 – 150 euro  (8 uur opleiding – zie andere data in in deze agenda):
-Omgaan met kinderen van 2-4 jaar de Mini Tigers

Assistentenopleiding Tigers
-Omgaan met het werken als assistent in een Tigerles (4 uur opleiding)

Tigers is een vastgelegd wereldwijd merk en wordt derhalve hiermee juridisch beschermt en duplicatie in welke vorm dan ook wordt niet geaccepteerd.

Inschrijving:
De procedure van deelname aan de opleiding is als volgt:
-inschrijving via factuur@kisport.nu met vermelding van level en datum. Verder uw naam en plaats. Het verzenden van een mail is voldoende.

Wilt u meer informatie bel of e-mail dan met Tigers Nederland:

Dhr. Harry van Schaik ‘Active and Involved’
Tigers Nederland
Mobiel:06-47332320

E-mail: vanschaikharry@gmail.com
Adres: van Renesselaan 64 te Barneveld
Banknr : NLINGB0009395614 te Barneveld o.n.v. Stichting Ki ovv Tigersopleiding

Onder auspiciën van Tigers LSE Nederland en goedgekeurd door het Nationaal Instituut voor Vechtsport en Maatschappij